Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςEUROPEAN LAW OF CONTRACTS / EUROPEAN LAW OF CONTRACTS
ΚωδικόςΕΛΕ34
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001676

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςEUROPEAN LAW OF CONTRACTS
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600174509

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοMonday 14:00 to 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το μάθημα συνιστάται να έχουν στέρεες γνώσεις του δικαίου των συμβάσεων της έννομης τάξης από την οποία προέρχονται.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές θεμελιώδεις γνώσεις στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων, όπως αυτό τυποποιείται στο υφιστάμενο δευτερογενές δίκαιο καθώς και στα σχέδια για την ενοποίηση του δικαίου αυτού στην ΕΕ. Περαιτέρω, το μάθημα εστιάζει σε μία συγκριτική μελέτη των βασικών θεσμών, που ρυθμίζονται στο εθνικό δίκαιο επιλεγμένων κρατών μελών της ΕΕ. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέσε να πραγματευθούν ζητήματα από το δίκαιο των συμβάσεων με τη χρήση ορθής ορολογίας και να αξιολογούν διαφορετικές ρυθμίσεις επί θεμάτων του δικαίου των συμβάσεων. Τέλος, θα είναι ενήμεροι με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα αυτό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η επεξεργασία της ύλης διακρίνεται σε μία εισαγωγική και δύο κύριες ενότητες. Στην εισαγωγική ενότητα γίνεται αναφορά στην ιστορία των προσπαθειών ενοποίησης του δικαίου των συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στη γενικότερη προβληματική σχετικά με τη σκοπιμότητα της εν λόγω ενοποίησης. Στην πρώτη κύρια ενότητα (γενικό μέρος) αναλύονται (επιλεκτικά) βασικά ζητήματα κατάρτισης και εκπλήρωσης συμβάσεων (όπως η ευθύνη από διαπραγματεύσεις, η πλάνη και η απάτη, οι καταχρηστικοί συμβατικοί όροι, η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης και η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών) από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, με παράλληλη αναφορά σε σχετικές ρυθμίσεις που έχουν υιοθετηθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βάση της ανάλυσης αυτής, εκτίθενται και αξιολογούνται οι υιοθετηθείσες ρυθμίσεις στις Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των συμβάσεων (Principles of European Contract Law) και στο Σχέδιο του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (Draft Common Frame of Reference). Σύντομη αναφορά γίνεται επίσης στις σχετικές ρυθμίσεις των Αρχών του Unidroit για τις Διεθνείς Εμπορικές Συμβάσεις του 2010. Στη δεύτερη κύρια ενότητα (ειδικό μέρος) αναλύεται αναλύεται η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG), με συγκριτικές αναφορές στο Σχέδιο Κανονισμού για το Kοινό Eυρωπαϊκό Δίκαιο των πωλήσεων.
Λέξεις Κλειδιά
ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων, κατάρτιση συμβάσεων, εκπλήρωση συμβάσεων, Σύμβαση Βιέννης για διεθνείς πωλήσεις κινητών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Υλικό στο moodle
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με προφορικές παραδόσεις ή/και με παρουσιάσεις powerpoint (εφόσον υπάρχει σχετική υποδομή). Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα θα παρέχεται στο moodle. Η επικοινωνία με τους φοιτητές θα γίνεται και μέσω email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις20,1
Παρουσιάσεις φοιτητών230,9
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται σε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι εργασίες και παρουσιάσεις των φοιτητών συνεκτιμώνται στη βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. von Bar, Christian/Eric Clive (eds), Draft Common Frame of Reference (Full Edition). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Vol 1-3, Munich: Sellier, 2009 2. Beale, Hugh/Bénédicte Fauvarque-Cosson/Jacobien Rutgers/Denis Tallon/Stefan Vogenauer, Cases, Materials and Text on Contract Law, Oxford: Hart Publishing, 2010 3. Fauvarque-Cosson, Bénédicte/Denis Mazeaud, European Contract Law: Materials for a Common Frame of Reference Sellier Munich 2008 4. Kadner, Graziano Thomas, Comparative contract law: cases, materials and exercises, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2009 5. Lando, Ole/Hugh Beale, Principles of European Contract Law, Dordrecht/Boston: Nijhoff, 2000 6. K. Zweigert/H. Kötz, An Introduction to Comparative Law (transl. T. Weir), 3rd ed. Oxford: Carendon Press 1998 7. Nils Jansen/Reinhard Zimmermann (eds.), Commentaries on European Contract Law, Oxford 2018 Further bibliography will be provided for special issues.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-10-2020