Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ) / TOPICS IN SPECIAL CRIMINAL LAW
ΚωδικόςΕΛΕ7
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001613

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 37
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600174548

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατανοούν καλύτερα τη διδασκόμενη ύλη, είναι χρήσιμη η εξοικείωση με βασικές έννοιες και δογματικές κατηγορίες του ποινικού δίκαιου και, κατ' επέκταση, η προηγούμενη παρακολούθηση των μαθημάτων του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος, και ιδανικά και της Ποινολογίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Λήψη αποφάσεων • Αυτόνομη εργασία • Ομαδική εργασία • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ύλη περιλαμβάνει επιλογή βασικών εγκλημάτων από το σύνολο του ειδικού μέρους του Π.K. στις ακόλουθες ενότητες: Προσβολές του πολιτεύματος και κατάχρηση εξουσίας [βασανιστήρια (άρθρο 137Α ΠΚ), κατάχρηση εξουσίας (άρθρο 239 ΠΚ)], Οργανωμένο έγκλημα [Έννοια, βασικά χαρακτηριστικά, διεθνής καταγραφή, άρθρα 187, 187Γ ΠΚ], Τρομοκρατία και πολιτικό έγκλημα [Έννοια, διεθνής καταγραφή, άρθρα 187Α, 187Β και 187Γ ΠΚ], Πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ, Εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης [ψευδής κατάθεση (άρθρο 224 ΠΚ), ψευδής καταμήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), υπόθαλψη εγκληματία (άρθρο 231 ΠΚ), Διαφθορά [δωροληψία (άρθρο 235 ΠΚ) και δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 ΠΚ), δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών (άρθρο 237 ΠΚ), δωροληψία (άρθρο 159 ΠΚ) και δωροδοκία πολιτικών προσώπων (άρθρο 159Α΄ ΠΚ), εμπορία επιρροής-μεσάζοντες (άρθρο 237Α΄ ΠΚ), δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 396 ΠΚ)], Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Γενικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου, εμπρησμός (άρθρα 264-265 ΠΚ), έκρηξη (άρθρα 270 και 272 ΠΚ]
Λέξεις Κλειδιά
προσβολές του πολιτεύματος, κατάχρηση εξουσίας, βασανιστήρια, κατάχρηση εξουσίας, οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, πολιτικό έγκλημα, οικονομικά εγκλήματα, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, εγκλήματα περί την απονομή της δικαιοσύνης, ψευδορκία, ψευδής καταμήνυση, υπόθαλψη εγκληματία, Διαφθορά, ενεργητική και παθητική δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, εμπρησμός, έκρηξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Σημειώσεις διδασκόντων στο Moodle
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το moodle για τη διδασκαλία (διδακτικό υλικό), την αξιολόγηση των φοιτητών (εργασίες, τεστ) και την επικοινωνία μαζί τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στη διαδικασία των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) στο τέλος του εξαμήνου καθώς και (επικουρικά-ενισχυτικά) στην (εθελοντική) συμμετοχή τους στην παρουσίαση γραπτών και προφορικών εργασιών στο τέλος του εξαμήνου. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσής τους χρησιμοποιείται προκαθορισμένη λεπτομερειακή βαθμολόγηση για κάθε επιμέρους πρόβλημα που τίθεται προς επίλυση στις εξετάσεις. Προς ενίσχυση της παραπάνω διαφάνειας οι φοιτητές προτρέπονται να προσέρχονται μετά τις εξετάσεις είτε σε ομαδικές είτε σε ατομικές συναντήσεις με τον διδάσκοντα προκειμένου να βλέπουν το γραπτό τους και να λαμβάνουν αναλυτικές εξηγήσεις τόσο για τον τρόπο που έπρεπε να απαντήσουν όσο και για τον τρόπο που βαθμολογήθηκαν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναρτώνται σημειώσεις των διδασκόντων στο moodle.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021