Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / MONEY AND BANKING ECONOMICS
Κωδικός12ΥΕ03
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Παπαχρήστου
Γνωστικό ΑντικείμενοΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001478

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 66
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης536
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕιδική Επιλογή536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178014
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση α) να αντιλαμβάνεται τη συμβολή και τους κινδύνους του τραπεζικού τομέα στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον β) να υπολογίζει και να προβλέπει την αξία, την απόδοση και την ευαισθησία των τίτλων της χρηματαγοράς, της κεφαλαιγοράς και της αγοράς συναλλάγματος γ) να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τις ευκαιρίες και κινδύνους της τράπεζας σε τεχνικό και πρακτικό επίπεδο δ) να αποφαίνεται σχετικά με την φερεγγυότητα των τραπεζών και τη συμμόρφωση τους προς τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ ε) να να αντιλαμβάνεται τους στόχους της νομισματικής πολιτικής και διαμορφώνει αντίστοιχες προβλέψεις
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής μια ολοκληρωμένη εικόνα της συμβολής του τραπεζικού τομέα στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, και του ρόλου του τομέα αυτού στην προσφορά χρήματος και στις διενέργεια πληρωμών και στην μετάδοση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα προς την οικονομία Αντικείμενο Αντικείμενο του μαθήματος είναι η λειτουργία του τραπεζικού τομέα και η συμβολή του στην πραγματική οικονομία. Ειδικότερα, αναλύονται η δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση και ο συμμετοχή των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στη δημιουργία του χρήματος και στη διενέργεια πληρωμών και μεταβιβάσεων. Επίσης παρουσιάζεται η αποτίμηση και οι σχέσεις ισορροπίας στην χρηματαγορά (γραμμάτια, καμπύλη επιτοκίων), την κεφαλαιαγορά (ομόλογα), την αγορά συναλλάγματος (προθεσμιακό spread). Επιπλέον εξετάζεται η δομή του Ευρωσυστήματος και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και οι στόχοι και τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Τέλος εξετάζεται το θέμα του πιστωτικού κινδύνου και της εποπτείας των τραπεζών, η μέτρηση και η διαχείριση του τραπεζικού κινδύνου και οι προβλέψεις των συμφωνιών της Βασιλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η διδασκαλία υποστηρίζεται από προβολή διαφανειών PPT. Οι διαφάνειες είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF μέσω του e-learning. Οι ασκήσεις του μαθήματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και οι απαντήσεις αποστέλλονται μέσω email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1043,7
Εργαστηριακή Άσκηση100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων481,7
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις εκτεταμένης απάντησης και επίλυση ασκήσεων. Περαν της γραπτής εξέτασης υποστηρίζεται εξέταση τύπου σωστό/λάθος μέσω του περιβάλλοντος e-learning.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Casu,B., Girardone, C., Molyneux, Ph., Εισαγωγή στην Τραπεζική, (ελληνική μετάφραση 2ης έκδοσης) εκδόσεις Τζιόλα2018
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διαφάνειες Διδάσκοντος (μέσω e-learning)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2019