Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία της Εκκλησίας από το Σχίσμα του 1054 μέχρι σήμερα / Church History: From the Schism of 1054 until today
Κωδικός305
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Βαλαής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000273

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία της Εκκλησίας από το Σχίσμα του 1054 μέχρι σήμερα
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180313
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• να γνωρίζουν τις πηγές και την επιστημονική μεθοδολογία της Εκκλησιαστικής Ιστορίας • να κατανοούν τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση της Εκκλησίας • να αντιλαμβάνονται τους παράγοντες που προκάλεσαν τη διάσπαση του χριστιανικού κόσμου • να αξιολογούν τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση της ενότητας των χριστιανών • να είναι σε θέση να αναλύουν με κριτική ματιά τα σύγχρονα εκκλησιαστικά γεγονότα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά ζητήματα που εξετάζονται είναι τα ακόλουθα: • το εκκλησιαστικό Σχίσμα του 1054 • οι Σταυροφορίες • οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ενότητας Ανατολής – Δύσης • οι αιρέσεις και θεολογικές έριδες (11ος-15ος αι.) • η οργάνωση και θεσμική λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την Οθωμανική περίοδο • η ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας • οι Προτεστάντες
Λέξεις Κλειδιά
Ορθόδοξη Εκκλησία, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, Προτεστάντες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες / Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων642,6
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και γραπτή ή προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βαλαής, Διον., Εκκλησιαστική Ιστορία: Ζητήματα της β΄ Χιλιετίας, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2017.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Αναστασίου, Ιωάν., Εκκλησιαστική Ιστορία, τ.2 (ΙΑ΄ αιώνας μέχρι σήμερα), εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη χ.ε. • Μεταλληνός, Γεώργιος πρωτοπρ., Τουρκοκρατία, Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1988. • Παπαδάκης, Αρ. (συνεργασία John Meyendorff), Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του παπισμού. Η Εκκλησία από το 1071 ως το 1453, μετάφραση: Στέφανος Ευθυμιάδης, [Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης], Αθήνα 2003. • Σταυρίδης, Βασ., Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1453-σήμερον), Θεσσαλονίκη 1999. • Φειδάς, Βλάσιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ.Β΄-Γ΄. • Kelly, Joseph, The Ecumenical Councils of the Catholic Church. A history, Collegeville Minnesota USA, 2009. • Kolb, R., Martin Luther Confessor of the Faith. Christian Theology in Context, Oxford University Press, New York 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2020