Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 / History of Art III
ΚωδικόςΥΘΝΣΤ3
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΛουίζα Αυγήτα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001184

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 204
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΘεωρητικό533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180523
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Παπαγεωργίου
2. ΑυγήταΛουίζα Αυγήτα
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται: * Να αναγνωρίζουν τα έργα των καλλιτεχνικών κινημάτων των ιστορικών πρωτοποριών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (δομή, υλικά, χρώμα, σύνθεση, στόχοι) * Να κατανοήσουν την έννοια της πρωτοπορίας σε σχέση με αυτή του μοντερνισμού * Να εμβαθύνουν στην πολλαπλότητα των τρόπων με τους οποίους τα κινήματα της πρωτοπορίας προσέγγισαν τη σύγχρονή τους πραγματικότητα και συσχετίστηκαν με τη ζωή * Να κατανοήσουν τη σχέση των κινημάτων του πρώτου μισού του 20ου αιώνα με τις σύγχρονές τους θεωρητικές προσεγγίσεις και φιλοσοφικές έννοιες * Να αντιληφθούν τις ρήξεις της πρωτοπορίας σε σχέση με την τέχνη που προηγείται, καθώς και τους τρόπους που σχετίζεται με τη σύγχρονη τέχνη * Να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους τα έργα τέχνης συσχετίζονται με τις οικονομικές και πολιτικές δομές, καθώς και με τους θεσμούς της περιόδου * Να οξύνουν την κριτική τους ικανότητα όσον αφορά τους τρόπους που η τέχνη διαμορφώνεται σε σχέση με τις κυρίαρχες ιδεολογικές εκφράσεις και συγκρούσεις της εποχής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στην τέχνη της περιόδου 1900-1940 και επικεντρώνεται στις λεγόμενες ιστορικές πρωτοπορίες οι οποίες εισήγαγαν ριζικές μεταβολές στην έννοια της τέχνης και στον προσδιορισμό του καλλιτέχνη, και συσχετίστηκαν με επίσης δομικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της τέχνης. Συγκεκριμένα, το μάθημα συζητά κινήματα όπως ο Φοβισμός, ο Εξπρεσιονισμός, ο Κυβισμός, ο Φουτουρισμός, η Ρώσικη Πρωτοπορία, το de Stijl, το Νταντά, η Μεταφυσική Ζωγραφική και ο Σουρεαλισμός. Τα κινήματα αυτά εξετάζονται σε σχέση με τις ιδιαίτερες προσεγγίσεις και πρακτικές τους και τους τρόπους που συνδιαλέγονται με τη σύγχρονή τους πραγματικότητα και παρεμβαίνουν στην κοινωνική ζωή. Αναδεικνύονται ιδιαίτερα οι πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους σηματοδοτείται η ανατροπή των έως τότε θεμελιωμένων κανόνων της τέχνης και αντιλήψεων για τον καλλιτέχνη. Στόχος είναι: * η διερεύνηση του λόγου για την πρωτοπορία * η εξέταση των καλλιτεχνικών πρακτικών της πρωτοπορίας σε σχέση με τον θεωρητικό λόγο και το θεσμικό πλαίσιο της περιόδου * η συσχέτιση των εξελίξεων αυτών με τις ευρύτερες κοινωνικές μεταβολές που διαμορφώνουν νέους όρους πρόσληψης, νοηματοδότησης και ανάγνωσης της τέχνης.
Λέξεις Κλειδιά
Πρωτοπορία, τέχνη 1900-1940, Φοβισμός, Εξπρεσιονισμός, Κυβισμός, Φουτουρισμός, Ρώσικη Πρωτοπορία, de Stijl, Νταντά, Μεταφυσική Ζωγραφική, Σουρεαλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Για τη διδασκαλία του μαθήματος απαιτούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήματα προβολής βίντεο και ήχου, καθώς γίνεται χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών παρουσίασης (power point), προβολής βίντεο και ήχου, ίντερνετ, καθώς και της πλατφόρμας e-learning όπου αναρτάται το υλικό του μαθήματος (παρουσιάσεις, βιβλιογραφία, κτλ.). Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πλατφόρμα του e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Εξετάσεις100,3
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: * παρουσία και συμμετοχή στις διαλέξεις του μαθήματος (20%) * παρουσία και συμμετοχή στις σχετικές προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, συνέδρια, εκδηλώσεις, κτλ.) (15%) * συγγραφή/παρουσίαση εργασιών, διεξαγωγή ασκήσεων κτλ. (15%) * γραπτές ή προφορικές εξετάσεις (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Argan, G. C., Bonito Oliva, A., Η μοντέρνα τέχνη 1770-1970 & Η τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα, πρόλ. Ν. Κεσσανλής, μτφρ. Λ. Παπαδημήτρη, Μ. Σπυριδοπούλου, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (σειρά: Ιστορία της Τέχνης), 2014 Foster Hal, Rosalind Krauss, Yve - Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, Η τέχνη από το 1900: Μοντερνισμός, αντιμοντερνισμός, μεταμοντερνισμός, μτφρ. Ιουλία Τσολακίδου, επιμ. Μιλτιάδης Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2018 Micheli, Mario de, Οι πρωτοπορίες της τέχνης του εικοστού αιώνα, μτφρ. Λένα Παπαματθεάκη, Αθήνα: Οδυσσέας, 1992 Στάγκος, Νίκος (επιμ.), Έννοιες της μοντέρνας τέχνης: Από τον φωβισμό στον μεταμοντερνισμό, (Συλλογικό έργο), μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2003
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Altshuler, Bruce. The avant-garde in exhibition: new art in the 20th century, New York: Abrams, 1994 Apollinaire, Guillaume. Οι κυβιστές ζωγράφοι: αισθητικοί στοχασμοί, μτφρ. Τώνια Μαρκετάκη, επιμ. Σειράς Δημήτρης Δελιγιάννης, Αθήνα: Νεφέλη, 1983 Arnason, H. Harvard. Ιστορία της σύγχρονης τέχνης : ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, φωτογραφία, μτφρ. Φώτης Κοκαβέσης, επιμ. Μιλτιάδης Παπανικολάου, Αθήνα: Παρατηρητής, 1995 Bigsby, C.W.E. Νταντά και Σουρρεαλισμός, σειρά Η Γλώσσα της Κριτικής, μτφρ. Ελένη Μοσχονά, Αθήνα : Ερμής, 1972 Breton, Andre. Τι είναι ο σουρρεαλισμός, μτφρ. Σπύρος Ηλιόπουλος, επιμ. Άρης Μαραγκόπουλος, Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος, 1983 Bürger, Peter. «Η πρωτοπορία ως αυτοκριτική της τέχνης στην αστική κοινωνία», στο: Θεωρία της πρωτοπορίας, μτφρ. Γιώργος Σαγκριώτης, επιμ. σειράς Νίκη Λοϊζίδη, Αθήνα: Νεφέλη, 2011 Cabanne, Pierre. Ο Μηχανικός του Χαμένου Χρόνου. Συνεντεύξεις με τον Marcel Duchamp, μτφρ. Λίλιαν Stead-Δασκαλοπούλου, επιμ. Κύριλλος Σαρρής, Αθήνα: Άγρα, 2008 Clark, T. J. Farewell to an idea: episodes from a history of modernism, New Haven: Yale University Press, c1999 Cox, Neil. Κυβισμός, μτφρ. Ιωάννα Βετσοπούλου, Αθήνα: Καστανιώτης, 2003 Δασκαλοθανάσης, Νίκος. Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ό αιώνα, Αθήνα: Άγρα, 2004 Edwards, Steve and Wood, Paul. Art of the avant-gardes, New Haven, Conn.; London: Yale University Press in association with the Open University, 2004 Gale, Matthew. Νταντά & Υπερρεαλισμός, μτφρ. Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Αθήνα: Καστανιώτης, 1999 Gordon, Donald E. Expressionism: art and idea, New Haven: Yale University Press, c1987 Gray, Camilla. Η ρώσικη πρωτοπορία: προεπαναστατική και επαναστατική τέχνη στη Ρωσία, 1863-1922, μτφρ. Πέπη Ρηγοπούλου, Αθήνα: Υποδομή, 1987 Hauser, Arnold. Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, μτφρ. Τ. Κονδύλης, τ. Δ΄, Αθήνα, εκδ. Κάλβος, χ.χ. Kandinsky, Wassily. Για το πνευματικό στην τέχνη, προλ. Δημήτρης Δελιγιάννης, εις. Victor Ieronim Stoichita, μτφρ. Μηνάς Παράσχης, Αθήνα: Νεφέλη, 1981 Καφέτση, Άννα, Κωστάκης, Γεώργιος (επιμ.) Ρωσική πρωτοπορία 1910-1930, η συλλογή Γ. Κωστάκη, Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σρύτζου, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 1995 Λοϊζίδη, Νίκη. Ο μοντερνισμός και οι μύθοι του. Δώδεκα μελέτες για τα μοντέρνα καλλιτεχνικά κινήματα, Αθήνα: Νεφέλη, 2013 Λοϊζίδη, Νίκη. Ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο και η σουρεαλιστική επανάσταση: οι μεταφυσικές καταβολές και τα ιδεολογικά αδιέξοδα ενός κινήματος, Αθήνα: Νεφέλη, 1987 Λοϊζίδη, Νίκη. Το κίνημα του σουρεαλισμού και οι καλλιτεχνικές καταβολές του, Αθήνα: Α.Σ.Κ.Τ., 1982 Long, Rose-Carol Washton, Rigby, Ida Katherine, Barron, Stephanie, Roth, Nancy. German expressionism: documents from the end of the Wilhelmine Empire to the rise of national socialism, Berkeley: University of California Press, c1993 Malevich, Kazimir Severinovich. Γραπτά, μτφρ. Δημήτρης Χορόσκελης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1992 Marinetti, Filippo Tommaso. Μανιφέστα του φουτουρισμού, μτφρ. Βασίλης Μωυσίδης, Αθήνα: Αιγόκερος, 1987 Overy, Paul. De Stijl, New York, N.Y.: Thames and Hudson, c1991 Πούλος, Παναγιώτης (επιμ.) Έννοιες της Τέχνης τον 20ό αιώνα, Αθήνα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 2006 Richter, Hans. Νταντά: Τέχνη και αντι-τέχνη, μτφρ. Ανδρέας Ρικάκης, Αθήνα: Υποδομή, 1983 Rhodes, Colin. Primitivism and Modern Art, New York: Thames and Hudson, 1994 Sammlung Thyssen-Bornemisza. The European avant-gardes: art in France and Western Europe 1904-1945, London: Wappingers Falls, N.Y.: Zwemmer, 1995 Tisdall, Caroline. Φουτουρισμός, μτφρ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, επιμ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Υποδομή, c1984 Tzara, Tristan. Μανιφέστα του Ντανταϊσμού, μτφρ. Ανδρέας Κανελλίδης, Αθήνα: Αιγόκερως, 1998 Χαραλαμπίδης, Άλκης. Η Τέχνη του Εικοστού Αιώνα. Ζωγραφική, Πλαστική, Αρχιτεκτονική, Τόμος Ι: 1880-1920, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1990 Zola, Emil. Κείμενα για την Τέχνη, μτφρ. Μάρθα Χριστοφόγλου, Αθήνα: Printa, 2003
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-02-2021