Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 / Psychology of Education
ΚωδικόςΥΘΨΥ7
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Δαφιώτης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006785

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 178
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΘεωρητικό742

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600180609
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • κατανοήσουν βασικές έννοιες και θεωρίες της ψυχολογίας της εκπαίδευσης και θα μπορέσουν να τις ενσωματώσουν στην παιδαγωγική τους πρακτική • γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών/εφήβων και να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση στον σχεδιασμό διδακτικών μεθόδων. • είναι σε θέση να παρέχουν κίνητρα για να ενθαρρύνουν μαθησιακές και δημιουργικές δραστηριότητες, μέσα από κατανόηση των σχετικών θεωριών στην ψυχολογία της εκπαίδευσης. • κατανοήσουν ζητήματα ψυχολογίας της οπτικής αντίληψης και τρόπων παραγωγής νοήματος σε σχέση με οπτικά κείμενα (που διαμεσολαβούνται από ψυχολογικούς παράγοντες), εμπλουτίζοντας διδακτικά σενάρια που σχετίζονται με τον οπτικό πολιτισμό. • αναπτύξουν προσωπικούς τρόπους εκπαιδευτικής πρακτικής (ιδιαίτερα στα εικαστικά). • εκτιμήσουν την αξία της διαφορετικότητας για δημιουργική ανάπτυξη των μαθητών/τριών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές του Εικαστικού Τμήματος, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ. Στο μάθημα αυτό θα προσεγγίσουμε το θέμα σε ενότητες βάσει των προβλημάτων που ανακύπτουν όσον αφορά: 1. τις εννοιολογικές βάσεις της δημιουργικής σκέψης στις τέχνες (φιλοσοφία, ψυχολογικές παιδαγωγικές θεωρίες και μοντέλα δημιουργικής σκέψης), 2. τις εκπαιδευτικές απόπειρες προσέγγισης της δημιουργικής σκέψης στα εικαστικά σε συνδυασμό με άλλες τέχνες και 3. τους σύγχρονους προβληματισμούς σχετικά με τον ρόλο του δημιουργού πέρα από κοινωνικά προκαθορισμένους ρόλους. Θεωρητικά και ερευνητικά θέματα που εξετάζονται είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 1) Απαρχές και λειτουργίες της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας, 2) Μια ψυχολογία της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας: Ιστορία και έρευνα, 3) Τα παιδιά ως δημιουργοί 4) Διερευνώντας την καλλιτεχνική δημιουργικότητα, 5) Επιδράσεις της κοινότητας και της εκπαίδευσης στην δημιουργικότητα, 6) Ψυχολογία της οπτικής αντίληψης και διδακτική της τέχνης, 7) Αντίληψη οπτικών κειμένων, πολυτροπικότητα και οπτικός γραμματισμός.
Λέξεις Κλειδιά
εκπαίδευση, διακαλλιτεχνικότητα, δημιουργικότητα, οπτικοακουστικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Εκπόνηση μελέτης (project)120,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,4
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στο μάθημα χρησιμοποιεί την μέθοδο συνεχούς αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών με εργασίες που παραδίδονται, παρουσιάζονται και αξιολογούνται κατά την διάρκεια του εξαμήνου (ανάλογα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας), καθώς και της τελικής εργασίας που έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. Επίσης αξιολογείται και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1 [6057] "Ο αδαής δάσκαλος"Σύγγραμμα, Ζακ Ρανσιέρ, 2008, Καπόλα Παγώνα-εκδόσεις νήσος, ISBN: 978-960-8392-50-2 2 [68404368] "Célestin Freinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική"Σύγγραμμα, Συλλογικό έργο, 2017, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων, ISBN: 978-960-9797-61-0 3 [58637] "Η Ανάγνωση των Εικόνων: Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού"Σύγγραμμα, Kress & Van Leeuven, 2010, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, ISBN: 978-960-458-266-2
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλίο [58637]: Η Ανάγνωση των Εικόνων: Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού, Kress & Van Leeuven
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020