Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1β: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / Special aspects of the History of Art 1β: International art events, institutional discourses and contemporary curatorial practices
ΚωδικόςΕΘΙΤ81β
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΛουίζα Αυγήτα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018518

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΘεωρητικό842

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1β: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600181472
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΥΘΝΣΤ1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
 • ΥΘΝΣΤ2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
 • ΥΘΝΣΤ3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3
 • ΥΘΝΣΤ4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το βασικό προαπαιτούμενο είναι η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1, 2, 3 και 4
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται να: * κατανοήσουν την έννοια της σύγχρονης τέχνης όπως διαμορφώνεται στο θεσμικό της πλαίσιο και σε σχέση με τους σύγχρονους τρόπους παραγωγής, διάχυσης, κατανόησης, εννοιολογικοποίησης και παρουσίασης της τέχνης * κατανοήσουν τις πολλαπλές εκφράσεις του θεσμικού πλαισίου της σύγχρονης τέχνης * κατανοήσουν την έννοια της επιμέλειας στο πλαίσιο της μοντέρνας σύγχρονης τέχνης * αντιληφθούν τον ρόλο των εκθέσεων και των διοργανώσεων τέχνης στην διαμόρφωση της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής * εμβαθύνουν στη σύνδεση της τέχνης με την κοινωνία και τη δημόσια σφαίρα * κατανοήσουν τη σχέση των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών με τις κυρίαρχες σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις * κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους τα έργα τέχνης συσχετίζονται με τις οικονομικές και πολιτικές δομές, καθώς και με τους θεσμούς της περιόδου * κατανοήσουν τον διεπιστημονικό και διαθεσμικό χαρακτήρα της σύγχρονης τέχνης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στο θεσμικό πλαίσιο της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, στους τρόπους που διαμορφώνει την καλλιτεχνική παραγωγή και στον λόγο που παράγει. Κυρίως επικεντρώνεται στις περιοδικές εκθέσεις, στις διεθνείς διοργανώσεις τέχνης και στις μπιενάλε ως πεδία παραγωγής, διάχυσης και πρόσληψης της σύγχρονης τέχνης. Θα συζητηθούν οι θεωρητικές έννοιες που πραγματεύεται ο σύγχρονος επιμελητικός λόγος, οι εκθεσιακές πολιτικές και οι τρόποι που νοηματοδοτούν τη σύγχρονη τέχνη. Στόχος είναι: * η εξέταση της πολλαπλότητας των θεσμικών λόγων και πολιτικών που συνδιαμορφώνουν τη σύγχρονη τέχνη * η διερεύνηση της ιστορίας των εκθέσεων και των θεσμών σύγχρονης τέχνης * η κατανόηση του ρόλου της επιμέλειας στη διαμόρφωση της σύγχρονης τέχνης * η συσχέτιση των εκθέσεων με τον κυρίαρχο θεωρητικό λόγο, τις ιδεολογικές συγκρούσεις και τις κυρίαρχες πολιτικές * η ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων εκθέσεων
Λέξεις Κλειδιά
Εκθέσεις, θεσμοί τέχνης, διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, μπιενάλε, επιμέλεια, σύγχρονη τέχνη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Για τη διδασκαλία του μαθήματος απαιτούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήματα προβολής βίντεο και ήχου, καθώς γίνεται χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών παρουσίασης (power point), προβολής βίντεο και ήχου, ίντερνετ, καθώς και της πλατφόρμας e-learning όπου αναρτάται το υλικό του μαθήματος (παρουσιάσεις, βιβλιογραφία, κτλ.). Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πλατφόρμα του e-learning, η οποία χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών250,8
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: * παρουσία και συμμετοχή στις διαλέξεις του μαθήματος (20%) * παρουσία και συμμετοχή στις σχετικές προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, συνέδρια, εκδηλώσεις, κτλ.) (10%) * συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, διεξαγωγή ασκήσεων κτλ. (20%) * τελική εργασία (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γυιόκα, Λία (επιμ.), Μουσεία 06: Διαλέξεις και μελέτες για τις πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες, (Συλλογικό έργο: Σωκράτης Γεωργιάδης, Γρηγόρης Πασχαλίδης, Νίκος Δασκαλοθανάσης, Λουίζα Αυγήτα, Παύλος Κάβουρας, Άντζελα Δημητρακάκη, Σωτήρης Μπαχτσετζής, Ορέστης Πάγκαλος, David Carrier, Λία Γυιόκα, Ματούλα Σκαλτσά, Δημήτρης Μπαλαμπανίδης, Ειρήνη Γερογιάννη), επιμ. σειράς Ματούλα Σκαλτσά, Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2012 Δημητρακάκη, Άντζελα, Τέχνη και παγκοσμιοποίηση: Από το μεταμοντέρνο σημείο στη βιοπολιτική αρένα, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2013 Κανιάρη, Ασημίνα, To Μουσείο ως χώρος της Ιστορίας της Τέχνης: Εκθέσεις, συλλογές και η Τέχνη από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2013
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Altshuler Bruce, Salon to Biennial - Exhibitions that Made Art History, Volume 1: 1863-1959, Phaidon Press, 2007 Avgita Louisa και Juliet Steyn (επιμ.), Third Text, ειδικό τεύχος “Balkans”, 21, 2, Μάρτιος 2007 Belting Hans και Andrea Buddensieg (επιμ.), The Global Art World: Audiences, Markets, and Museums, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2009. Benjamin Walter, Για το έργο τέχνης: τρία δοκίμια, Αθήνα, Πλέθρον, 2013. Bennett Tony, The birth of the museum: history, theory, politics, London, New York: Routledge, 1995 Bishop Claire, Radical Museology, or: What’s ‘Contemporary’ in Museums of Contemporary Art?, Koenig Books, London, 2013 Bürger Peter, "The Institution of 'Art' as a Category in the Sociology of Literature", Εnglish translation Michael Shaw, Cultural Critique, No. 2, Winter, 1985-1986, pp. 5-33 Child Danielle, Working Aesthetics. Labour, Art and Capitalism, Bloomsbury Academic, (Radical Aesthetics-Radical Art), London and New York Dimitrakaki Angela and Kirsten Lloyd (eds), Economy: Art, Production and the Subject in the 21st Century (Value Art Politics LUP), Liverpool University Press, Liverpool, 2015 Gardner Anthony, Charles Green, Biennials, Triennials, and documenta: The Exhibitions that Created Contemporary Art, Wiley-Blackwell, London, 2016 Greenberg Reesa , Bruce W. Ferguson, Sandy Nairne (επιμ.), Thinking About Exhibitions, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Routledge, 1996. Groys Boris, “Under the Gaze of Theory”, e-flux, No 35 (May), 2012, http://www.e-flux.com/journal/under-the-gaze-of-theory/ O'Neill Paul (ed), How Institutions Think: Between Contemporary Art and Curatorial Discourse, MIT Press, Cambridge MA, London, 2017 Roelofs Joan, Foundations and Public Policy. The Mask of Pluralism, State University of New York Press, New York, 2003
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-02-2021