Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 3 / Painting III
ΚωδικόςΥΚΖΩ31
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Ζουρούδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006700

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΚαλλιτεχνικό3217

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 3
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600181502
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΥΚΖΩ11 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ12 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ13 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ14 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ15 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ21 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
 • ΥΚΖΩ22 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
 • ΥΚΖΩ23 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
 • ΥΚΖΩ24 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
 • ΥΚΖΩ25 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση να: 1. εντοπίζουν και αναδεικνύουν κριτικά ζητήματα μέσα από σύντομα κείμενα θεωρίας της τέχνης και παραδειγματικά εικαστικά έργα. 2. κατανοούν την επίδραση των διαφόρων μορφών έκφρασης και πολιτισμού στην κατάσταση και αξία εικαστικών έργων. 3. ανιχνεύουν σχέσεις μεταξύ τέχνης, λόγου και εξουσίας 4. επιδεικνύουν ικανότητα δημιουργίας θεωρητικών γενικεύσεων μέσα από τα οπτικά δεδομένα της εποχής και του πολιτιστικού πλαισίου που την ορίζει (zeitgeist) 5.εφαρμόζουν βασικές αρχές θεωρητικής ανάπτυξης και κριτικής εποπτείας της εξατομικευμένης εικαστικής τους έρευνας 6. αναστοχάζονται κριτικά τη σχέση μεταξύ εικαστικής γλώσσας και κοινωνικού πλαισίου 7.συγκρίνουν κριτικά την καταλληλόλητα διαφορετικών μεθόδων προσέγγισης σε διάφορα πλαίσια έρευνας και μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έμφαση στην έρευνα. Το μάθημα διεξάγεται με την συνδυασμένη μορφή σεμιναρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, συνεντεύξεων και ασκήσεων γραφής κειμένων. Εστιάζει στην κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών –τριών της διαλεκτικής σχέσης διαμεσολαβημένων «γεγονότων τέχνης» και κριτικής γραφής. Αποτελεί ταυτόχρονα την εισαγωγή στη δυναμική φύσεως εργασία διετούς προγράμματος που εκτείνεται στο δεύτερο και το τρίτο έτος σπουδών. Αυτή υλοποιείται με την συνεργασία θεωρητικών του τμήματος και είναι προπαρασκευαστική της πρότασης των φοιτητών-τριών η οποία ολοκληρώνεται στο τελικό στάδιο των σπουδών τους. Κατά την διαδικασία της σε βάθος έρευνας που διεξάγεται στη διάρκεια του μαθήματος επιδιώκεται ο λειτουργικός συνδυασμός της παράδοσης της μοντερνίστικης καλλιτεχνικής κληρονομιάς με τις σύγχρονες και πολύμορφες αντιλήψεις στον τομέα των εικαστικών τεχνών αλλά και την ατομική πρακτική των φοιτητών-τριών του Εργαστηρίου. Ενθαρρύνονται προς τούτο οι φοιτητές –τριες μέσα από στοχευμένες ασκήσεις να μαθαίνουν να εντοπίζουν και αναδεικνύουν κριτικά στοιχεία και δομικές σχέσεις στη δική τους παραγωγή, σε κείμενα θεωρίας της τέχνης, κείμενα καλλιτεχνών και σε έργα τέχνης και πολιτισμού. Τα πορίσματα της έρευνας αναρτώνται σε ειδική πλατφόρμα. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων και η επεξεργασία τους με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.
Λέξεις Κλειδιά
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Πραγματοποιούνται προβολές για την διευκόλυνση της θεματικής έρευνας που δόθηκε. Προτείνονται επισκέψεις μέσω διαδικτύου σε μεγάλες γκαλερί, μουσεία κ.λπ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,3
Εργαστηριακή Άσκηση1204
Άσκηση Πεδίου
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο2006,7
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων401,3
Καλλιτεχνική δημιουργία1003,3
Εξετάσεις401,3
Σύνολο51017
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση, καθημερινή εξέταση) Κατ’ οίκον εργασία Προφορική παρουσίαση εργασίας Εργαστήριο και πρακτικές ασκήσεις Εξέταση του καλλιτεχνικού έργου των φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
32998266] "ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΑΟΣ"Σύγγραμμα, Κυριάκος Κατζουράκης, 2013, Καλειδοσκόπιο, ISBN: 978-960-471-055-3 [10328] "Μεσιτείες του Ορατού"Σύγγραμμα, Πέτρος Μαρτινίδης, 1997, Νεφέλη, ISBN: 960-211-340-5
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αλληλεπίδραση των χρωμάτων, Josef Albers Τέχνη του Χρώματος, Itten Johannes H εικαστική σκέψη. Τα μαθήματα στη σχολή Μπαουχάους, Πάουλ Κλεε
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2020