Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 4 / Painting ΙV
ΚωδικόςΥΚΖΩ41
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Ζουρούδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006706

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣΚαλλιτεχνικό4219

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 4
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600181506
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΥΚΖΩ11 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ12 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ13 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ14 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ15 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1
 • ΥΚΖΩ21 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
 • ΥΚΖΩ22 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
 • ΥΚΖΩ23 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
 • ΥΚΖΩ24 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
 • ΥΚΖΩ25 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 2
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση να: 1. αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά διαφορετικών φάσεων της δικής τους παραγωγής. 2. σχεδιάζουν και υλοποιούν μικρά εργαστηριακά προγράμματα τηρώντας αρχές συνδιαμόρφωσης 3. σχεδιάζουν και υλοποιούν δραστηριότητες κριτικής προσέγγισης της τέχνης 4. εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία 5. αποκτήσουν ικανότητες ανάπτυξης και εποπτείας της εξατομικευμένης εικαστικής τους έρευνας 6. αξιολογούν τις αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα στην προσωπική παραγωγή 7.συγκρίνουν κριτικά την καταλληλόλητα διαφορετικών μεθόδων προσέγγισης σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Συλλογική σκέψη και Ευαισθησία. Τυπικές και μη-τυπικές μορφές διδασκαλίας. Το μάθημα διεξάγεται με την συνδυασμένη μορφή σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και εστιάζει στην ανάπτυξη από την πλευρά των φοιτητών –τριών έργων ως παραδειγμάτων διαμεσολαβημένων «γεγονότων τέχνης» και κριτικής αντίληψης. Αποτελεί και αυτό το μάθημα συνέχεια του διετούς προγράμματος που εκτείνεται στο δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών με την συνεργασία θεωρητικών του τμήματος και είναι προπαρασκευαστική της τελικής πρότασης των φοιτητών-τριών. Πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος αλλά όχι αργότερα από την αρχή του χειμερινού εξαμήνου του 3ου έτους, οι φοιτητές-τριες συναντώνται με τους συμφοιτητές τους άλλων ετών τον Διευθυντή και τους διδάσκοντες του Εργαστήριου και άλλων Εργαστηρίων σε τακτικές συναντήσεις που έχουν στόχο την αναπλαισίωση και την επέκταση της έρευνάς τους (Colloquium). Σκοπός των Colloquium είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της εικαστικής έρευνας όλων των μελών του Εργαστηρίου μεταξύ τους, η εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων και ο κριτικός διάλογος. Τούτο είναι αναγκαίο προκειμένου να αναδυθούν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του διδακτικού-ερευνητικού δυναμικού των Εργαστηρίων και των φοιτητών-τριών και να διαμορφωθούν συνέργειες που θα οδηγήσουν στη χάραξη της περαιτέρω ερευνητικής εργασίας του Εργαστηρίου και τον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων για τον σχεδιασμό του υπόλοιπου προγράμματος των φοιτητών –τριών που αφορά στο επόμενο έτος σπουδών. Επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο η συνέχεια και θεμελίωση της δημιουργίας του εικαστικού έργου του κάθε φοιτητή-τριας ώστε αυτό να βαίνει παράλληλα με τον πολλαπλασιασμό της γνώσης που προκύπτει από την συνολική καλλιτεχνική έρευνα του Εργαστηρίου, τις τυχόν αναφορές σε άλλους καλλιτέχνες και τις προσωπικές του/της αναζητήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Πραγματοποιούνται προβολές για τη διδασκαλία του μαθήματος. Προτείνονται επισκέψεις μέσω διαδικτύου σε μεγάλες γκαλερί, μουσεία κ.λπ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,7
Εργαστηριακή Άσκηση2006,7
Άσκηση Πεδίου401,3
Πρακτική (Τοποθέτηση)100,3
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο1806
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων200,7
Καλλιτεχνική δημιουργία401,3
Σύνολο57019
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση, καθημερινή εξέταση) Κατ’ οίκον εργασία Προφορική παρουσίαση εργασίας Εργαστήριο και πρακτικές ασκήσεις Εξέταση του καλλιτεχνικού έργου των φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [2934]: Προς το σύμπαν των τεχνικών εικόνων, Vilem Flusser Βιβλίο [3021]: Ο Νίτσε και η μεταφορά, Σαρα Κοφμαν
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αλληλεπίδραση των χρωμάτων, Josef Albers Τέχνη του Χρώματος, Itten Johannes H εικαστική σκέψη. Τα μαθήματα στη σχολή Μπαουχάους, Πάουλ Κλεε
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2020