Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤο δίκαιο του Αγίου Όρους / The Law of Mount Athos
Κωδικός1679
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Μαγγιώρος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002488

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2012 – 2013
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
60031722
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
να γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες θρησκείες και θρησκευτικοί θεσμοί είναι δομημένοι και οργανωμένοι.  να κατανοεί και να αξιολογεί παραδοσιακές και εξελισσόμενες μορφές θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών. να γνωρίζει τους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των θρησκειών και των κοινωνιών, τόσο στην ιστορία όσο και στο σύγχρονο κόσμο. να είναι σε θέση να εφαρμόζει την αφηρημένη και αναλυτική σκέψη καθώς και τη σύνθεση των ιδεών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζεται η διοικητική οργάνωση της Αγιορείτικης Πολιτείας στο πλαίσιο της ισχύος του άρθ. 105 του Συντάγματος, του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους και της ειδικής αγιορείτικης νομοθεσίας. Η χερσόνησος του Αγίου Όρους απολαμβάνει εδώ και αιώνες ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς, το οποίο παρέχει αυτοδιοίκηση στις Μονές και τα τοπικά διοικητικά όργανα (Ι. Κοινότητα, Ι. Επιστασία, Έκτακτες Συνάξεις). Επίσης αναλύεται το ειδικό περιουσιακό δίκαιο των Μονών και η ειδική μεταχείριση που επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Λέξεις Κλειδιά
Άγιο Όρος Άθως, Εκκλησιαστικο Δίκαιο, Κανονικό Δίκαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Συγγραφή εργασίας / εργασιών6
Σύνολο45
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών στην τάξη (συζήτηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις,παροχή πληροφοριών) αποτελεί σημαντικός δείκτης του ενδιαφέροντος του μαθητή και συνυπολογίζεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις είναι γραπτές ή προφορικές ή σε μορφή εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Θεσμοί Δικαίου Αγίου Όρους, Πρότυπες Θεσσαλικές εκδόσεις, Τρίκαλα 2009. 2. Σπυρίδων Τρωϊάνος – Γεωργ. Πουλής, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2003.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Constantinos Papageorgiou, Institutions of the Law of Mount Athos, Trikala 2009. (in Greek) 2. Spyridon Troianos - Georg. Poulis, Ecclesiastical Law, ed. Sakkoulas, Athens-Komotini 2003. (in Greek)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2013