ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Τίτλος ΣπουδώνΑειφορική Γεωργία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τρόφιμα
Πρόγραμμα ΣπουδώνΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.meta.agro.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@agro.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κορμός
1ο εξάμηνο
27 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΑΟΝ701ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ10Υ
Ν039ΕΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ5Ε
Ν043ΕΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ5Υ
Ν106ΥΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ5Υ
Ν107ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ5Υ
Ν109ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ5Υ
Ν212ΥΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν213ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν236ΕΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ5Υ
Ν238ΕΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5Υ
Ν240ΕΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ5Υ
Ν301ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ6Υ
Ν306ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι5Υ
Ν307ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6Υ
Ν309ΥΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ5Υ
Ν310ΥΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6Υ
Ν311ΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5Υ
Ν312ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ5Υ
Ν317ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΥΓΩΝ5Υ
Ν318ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ5Υ
Ν320ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ5Υ
Ν321ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ5Υ
Ν438ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ5Υ
Ν505ΥΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ5Υ
Ν508ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν529ΕΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ4Υ
Ν546ΕΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ5Υ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Κορμός
3ο εξάμηνο
9 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΑΟΝ714ΕΙΔ. ΘΕΜΑΤΑ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ10Ε
ΑΟΝ717ΕΙΔ. ΘΕΜ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Φ/ΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡ10Ε
ΑΟΝ800ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜAΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ10Υ
ΕΔΝ800ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜAΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ10Υ
ΖΠΝ800ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜAΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ10Υ
ΜΥΝ712ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ10Ε
ΠΜΣ014ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜAΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ10Υ
ΤΧΝ709ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ10Ε
ΤΧΝ800ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜAΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ10Υ


Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

Κορμός
Χειμερινό εξάμηνο
182 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
002ΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ5Υ
003ΥΦΥΣΙΚΗΥ
008ΥΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΥ
009ΥΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΥ
011ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥΥ
012ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΥ
013ΥΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΥ
014ΕΖΩΟΤΕΧΝΙΑΕ
017ΕΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΕ
020ΕΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΕ
021ΕΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣΕ
023ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΕ
024ΕΓΕΝΕΤΙΚΗΕ
025ΕΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΥΕ
026ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΕ
028ΕΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΕ
029ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/ΥΕ
106ΥΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΜ. ΦΥ.)Υ
116ΥΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝΥ
119ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΥ
200ΥΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΥ
201ΥΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΥ
202ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΥ
203ΥΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΥ
205ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΥ
206ΥΛΕΙΜΩΝΕΣ - ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΥ
208ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝΥ
209ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΥ
210ΥΒΟΟΤΡΟΦΙΑΥ
211ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙΥ
212ΥΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΥ
214ΥΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΥ
215ΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝΥ
218ΥΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ-ΑΛΙΕΙΑΥ
221ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝΥ
222ΥΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΥ
223ΥΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΥ
225ΕΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΕ
227ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣΕ
230ΕΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΕ
235ΕΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΕ
236ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝΥ
238ΥΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑΥ
241ΥΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΥ
243ΕΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΩΝΕ
246ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΥ
247ΥΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣΥ
249ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΕ
301ΥΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΥ
302ΥΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΥ
303ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥ
304ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΥ
306ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΕ
307ΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΥ
308ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝΥ
309ΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΥ
310ΥΕΜΠΟΡΙΑ (ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΥ
311ΥΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣΥ
312ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΥ
315ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΥ
316ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΥ
317ΥΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΥ
318ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΥ
319ΥΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΥ
321ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/ΥΕ
322ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΕ
325ΕΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
326ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
334ΕΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕ
336ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕ
338ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕ
340ΕΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
344ΕΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕ
346ΕΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
401ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΥ
402ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Ι - ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙΥ
404ΥΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣΥ
405ΥΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝΥ
406ΥΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝΥ
407ΥΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣΥ
408ΥΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗΥ
409ΥΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝΥ
410ΥΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣΥ
411ΥΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΥ
412ΥΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣΥ
413ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙΥ
414ΥΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝΥ
415ΥΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣΥ
416ΥΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΥ
417ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΥ
418ΥΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΥ
419ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΥ
420ΕΑΚΟΡΕΣΤΗ ΡΟΗΕ
421ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝΥ
422ΕΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΕ
424ΕΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝΕ
425ΕΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝΕ
426ΕΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕ
429ΕΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΕ
430ΕΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΕ
431ΕΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
434ΕΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΕ
436ΕΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝΕ
444ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕ
446ΕΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣΕ
447ΕΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΕ
448ΕΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΕ
450ΕΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝΕ
454ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝΕ
455ΕΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΕ
501ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
502ΥΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
507ΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΙΧΘΥΩΝ - ΑΥΓΩΝΥ
509ΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣΥ
511ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
512ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣΥ
515ΥΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΕ
519ΕΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΕ
520ΕΥΓΙΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝΕ
521ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΕ
523ΕΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΕ
526ΥΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
528ΥΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
530ΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
532ΕΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕ
535ΥΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
539ΥΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
542ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
543ΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
602ΥΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΥ
605ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΥ
609ΥΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑΥ
610ΥΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝΥ
611ΥΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (ΣΙΤΗΡΑ-ΨΥΧΑΝΘΗ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ)Υ
612ΥΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ)Υ
613ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΥ
614ΥΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Υ
636ΥΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΥ
637ΥΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣΥ
638ΥΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΥ
639ΥΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝΥ
640ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΥ
641ΥΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΥ
642ΥΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝΥ
643ΥΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΥ
646ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕ
650ΕΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΕ
655ΕΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΕ
658ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Ε
675ΕΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑΕ
702ΥΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΥ
713ΥΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ)Υ
717ΥΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΙΥ
725ΥΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΥ
729ΕΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΕ
733ΕΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΕ
737ΕΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝΕ
741ΕΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝΕ
743ΥΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΥ
745ΥΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑΥ
746ΥΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΥ
747ΥΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΥ
755ΕΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣΕ
756ΥΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑΥ
757ΕΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝΕ
764ΕΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΕ
768ΕΜΙΚΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑΕ
770ΕΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ + ΙΙΙΕ
772ΕΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣΕ
801ΥΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΥ
807ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΥ
808ΥΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑΥ
809ΥΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑΥ
812ΥΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝΥ
821ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΥ
823ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Υ
827ΥΕΧΘΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΥ
850ΥΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΥ
851ΥΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΥ
852ΥΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Υ
862ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙΥ
Ν012ΥΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5Υ


Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

Κορμός
Εαρινό εξάμηνο
182 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
002ΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ5Υ
003ΥΦΥΣΙΚΗΥ
008ΥΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΥ
009ΥΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΥ
011ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥΥ
012ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΥ
013ΥΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΥ
014ΕΖΩΟΤΕΧΝΙΑΕ
017ΕΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΕ
020ΕΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΕ
021ΕΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣΕ
023ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΕ
024ΕΓΕΝΕΤΙΚΗΕ
025ΕΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΥΕ
026ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΕ
028ΕΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΕ
029ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/ΥΕ
106ΥΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΜ. ΦΥ.)Υ
116ΥΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝΥ
119ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΥ
200ΥΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΥ
201ΥΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΥ
202ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΥ
203ΥΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΥ
205ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΥ
206ΥΛΕΙΜΩΝΕΣ - ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΥ
208ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝΥ
209ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΥ
210ΥΒΟΟΤΡΟΦΙΑΥ
211ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙΥ
212ΥΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΥ
214ΥΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΥ
215ΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝΥ
218ΥΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ-ΑΛΙΕΙΑΥ
221ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝΥ
222ΥΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΥ
223ΥΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΥ
225ΕΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΕ
227ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣΕ
230ΕΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝΕ
235ΕΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΕ
236ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝΥ
238ΥΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑΥ
241ΥΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΥ
243ΕΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΩΝΕ
246ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΥ
247ΥΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣΥ
249ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΕ
301ΥΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΥ
302ΥΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΥ
303ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥ
304ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΥ
306ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΕ
307ΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΥ
308ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝΥ
309ΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΥ
310ΥΕΜΠΟΡΙΑ (ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΥ
311ΥΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣΥ
312ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΥ
315ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΥ
316ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΥ
317ΥΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΥ
318ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΥ
319ΥΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΥ
321ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/ΥΕ
322ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΕ
325ΕΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
326ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
334ΕΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕ
336ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕ
338ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕ
340ΕΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
344ΕΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕ
346ΕΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
401ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΥ
402ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Ι - ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙΥ
404ΥΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣΥ
405ΥΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝΥ
406ΥΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝΥ
407ΥΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣΥ
408ΥΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗΥ
409ΥΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝΥ
410ΥΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣΥ
411ΥΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΥ
412ΥΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣΥ
413ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙΥ
414ΥΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝΥ
415ΥΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣΥ
416ΥΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΥ
417ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΥ
418ΥΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΥ
419ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΥ
420ΕΑΚΟΡΕΣΤΗ ΡΟΗΕ
421ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝΥ
422ΕΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΕ
424ΕΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝΕ
425ΕΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝΕ
426ΕΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕ
429ΕΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΕ
430ΕΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΕ
431ΕΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕ
434ΕΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΕ
436ΕΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝΕ
444ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕ
446ΕΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣΕ
447ΕΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΕ
448ΕΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΕ
450ΕΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝΕ
454ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝΕ
455ΕΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΕ
501ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
502ΥΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
507ΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΙΧΘΥΩΝ - ΑΥΓΩΝΥ
509ΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣΥ
511ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
512ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣΥ
515ΥΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΕ
519ΕΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΕ
520ΕΥΓΙΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝΕ
521ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΕ
523ΕΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΕ
526ΥΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
528ΥΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
530ΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
532ΕΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕ
535ΥΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
539ΥΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
542ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
543ΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥ
602ΥΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΥ
605ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΥ
609ΥΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑΥ
610ΥΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝΥ
611ΥΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (ΣΙΤΗΡΑ-ΨΥΧΑΝΘΗ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ)Υ
612ΥΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ)Υ
613ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΥ
614ΥΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Υ
636ΥΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΥ
637ΥΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣΥ
638ΥΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΥ
639ΥΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝΥ
640ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΥ
641ΥΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΥ
642ΥΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝΥ
643ΥΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΥ
646ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕ
650ΕΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΕ
655ΕΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΕ
658ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Ε
675ΕΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑΕ
702ΥΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΥ
713ΥΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ)Υ
717ΥΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΙΥ
725ΥΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΥ
729ΕΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΕ
733ΕΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΕ
737ΕΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝΕ
741ΕΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝΕ
743ΥΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΥ
745ΥΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑΥ
746ΥΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΥ
747ΥΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΥ
755ΕΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣΕ
756ΥΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑΥ
757ΕΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝΕ
764ΕΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΕ
768ΕΜΙΚΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑΕ
770ΕΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ + ΙΙΙΕ
772ΕΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣΕ
801ΥΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΥ
807ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΥ
808ΥΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑΥ
809ΥΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑΥ
812ΥΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝΥ
821ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΥ
823ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Υ
827ΥΕΧΘΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΥ
850ΥΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΥ
851ΥΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΥ
852ΥΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)Υ
862ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙΥ
Ν012ΥΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5Υ