ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Γεωπονίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Γεωπονίας (2011-2019)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.agro.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@agro.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
9 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν001ΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ5Υ
Ν003ΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ4Υ
Ν005ΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5Υ
Ν007ΥΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ5Υ
Ν009ΥΦΥΣΙΚΗ4Υ
Ν011ΥΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ4Υ
Ν0701ΑΓΓΛΙΚΑ-12ΞΓ
Ν0711ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-12ΞΓ
Ν0741ΕΛΛΗΝΙΚΑ-12ΞΓ


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
2ο εξάμηνο
9 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν002ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ5Υ
Ν004ΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ5Υ
Ν006ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ5Υ
Ν008ΥΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ5Υ
Ν010ΥΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5Υ
Ν012ΥΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5Υ
Ν0702ΑΓΓΛΙΚΑ-22ΞΓ
Ν0712ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-22ΞΓ
Ν0742ΕΛΛΗΝΙΚΑ-22ΞΓ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
3ο εξάμηνο
8 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν013ΥΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5Υ
Ν015ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ5Υ
Ν017ΥΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν019ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΑΠ5Υ
Ν021ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ5Υ
Ν0703ΑΓΓΛΙΚΑ-32ΞΓ
Ν0713ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-32ΞΓ
Ν0743ΕΛΛΗΝΙΚΑ-32ΞΓ


Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
4ο εξάμηνο
8 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν014ΥΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν016ΥΓΕΩΡΓΙΑ5Υ
Ν018ΥΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ5Υ
Ν020ΥΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ5Υ
Ν022ΥΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν0704ΑΓΓΛΙΚΑ-42ΞΓ
Ν0714ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-42ΞΓ
Ν0744ΕΛΛΗΝΙΚΑ-42ΞΓ


Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
5ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν023ΥΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5Υ
Ν025ΥΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ5Υ
Ν027ΥΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ5Υ
Ν029ΥΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ4Υ


Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
6ο εξάμηνο
17 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν102ΥΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν104ΥΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ5ΕΤΑΚ
Ν106ΥΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ5ΕΤΑΚ
Ν202ΥΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν204ΥΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν206ΥΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΤΑΚ
Ν302ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν304ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν306ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι5ΕΤΑΚ
Ν308ΥΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν310ΥΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΕΤΑΚ
Ν402ΥΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν404ΥΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν406ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι5ΕΤΑΚ
Ν408ΥΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν502ΥΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Ι5ΕΤΑΚ
Ν504ΥΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6ο εξάμηνο
5 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν302ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ5ΥΚ
Ν304ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΥΚ
Ν306ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι5ΥΚ
Ν308ΥΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ5ΥΚ
Ν310ΥΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΥΚ


Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
7ο εξάμηνο
16 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν101ΥΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν103ΥΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν105ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ5ΕΤΑΚ
Ν201ΥΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν203ΥΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν205ΥΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΤΑΚ
Ν207ΥΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν301ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ6ΕΤΑΚ
Ν303ΥΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΕΤΑΚ
Ν305ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι6ΕΤΑΚ
Ν307ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΕΤΑΚ
Ν401ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν403ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν405ΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν501ΥΣΙΤΗΡΑ - ΨΥΧΑΝΘΗ5ΕΤΑΚ
Ν503ΥΘΡΕΨΗ ΦΥΤΟΥ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ4ΕΤΑΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν301ΥΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ6ΥΚ
Ν303ΥΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΥΚ
Ν305ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι6ΥΚ
Ν307ΥΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΥΚ


Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
8ο εξάμηνο
14 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν108ΥΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ5ΕΤΑΚ
Ν112ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν132ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν208ΥΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν210ΥΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ5ΕΤΑΚ
Ν212ΥΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν214ΥΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν312ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ5ΕΤΑΚ
Ν314ΥΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν410ΥΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν412ΥΛΕΙΜΩΝΕΣ-ΒΟΣΚΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν506ΥΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν508ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν700ΥΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ10ΠΡΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν312ΥΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ5ΥΚ
Ν314ΥΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΥΚ


Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
9ο εξάμηνο
14 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν107ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν109ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν111ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν209ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν211ΥΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν213ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν309ΥΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν311ΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν313ΥΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΕΤΑΚ
Ν315ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν407ΥΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν409ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν505ΥΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν507ΥΑΝΘΟΚΟΜΙΑ5ΕΤΑΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
9ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν309ΥΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ5ΥΚ
Ν311ΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΥΚ
Ν313ΥΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ6ΥΚ
Ν315ΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ5ΥΚ


Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
10ο εξάμηνο
10 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν114ΥΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν116ΥΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν118ΥΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ5ΕΤΑΚ
Ν216ΥΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν414ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν416ΥΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν418ΥΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν420ΥΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν510ΥΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ6ΕΤΑΚ
Ν512ΥΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ5ΕΤΑΚ


Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
Χειμερινό εξάμηνο
67 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ER1001ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ0ΕΕ
ER10000ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS0ΕΕ
ER10002Μάθημα Erasmus 20ΠΑΝ
Ν031ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ5Ε
Ν033ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ5Ε
Ν035ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ5Ε
Ν037ΕΒΙΟΧΗΜΕΙΑ5Ε
Ν039ΕΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ5Ε
Ν041ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ5Ε
Ν043ΕΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ5Ε
Ν045ΕΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ5Ε
Ν047ΕΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ5Ε
Ν049ΕΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ5Ε
Ν051ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ5Ε
Ν053ΕΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ5Ε
Ν055ΕΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΥ5Ε
Ν057ΕΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ5Ε
Ν059ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ5Ε
Ν061ΕΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ5Ε
Ν063ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ5Ε
Ν117ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν119ΕΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν121ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ5ΕΤΑΚ
Ν123ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν125ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν127ΕΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν129ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν133ΕΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν221ΕΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν223ΕΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν225ΕΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ5ΕΤΑΚ
Ν227ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν229ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ5ΕΤΑΚ
Ν231ΕΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΤΑΚ
Ν235ΕΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν237ΕΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν239ΕΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν317ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΥΓΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν319ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν321ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν323ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν327ΕΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν411ΕΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ5ΕΤΑΚ
Ν413ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν415ΕΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν417ΕΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν419ΕΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν421ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ5ΕΤΑΚ
Ν423ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν425ΕΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν427ΕΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν429ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ5ΕΤΑΚ
Ν509ΕΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν515ΕΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν519ΕΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ5ΕΤΑΚ
Ν523ΕΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν525ΕΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ4ΕΤΑΚ
Ν529ΕΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν531ΕΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ6ΕΤΑΚ
Ν533ΕΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι5ΕΤΑΚ
Ν535ΕΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ5ΕΤΑΚ
Ν537ΕΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ5ΕΤΑΚ
Ν539ΕΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ5ΕΤΑΚ
Ν541ΕΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ4ΕΤΑΚ
Ν543ΕΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ4ΕΤΑΚ
Ν547ΕΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ4ΕΤΑΚ
Ν549ΕΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ4ΕΤΑΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Χειμερινό εξάμηνο
5 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν317ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ -ΑΥΓΩΝ5ΕΚ
Ν319ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΚ
Ν321ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ5ΕΚ
Ν323ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4ΕΚ
Ν327ΕΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4ΕΚ


Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
Εαρινό εξάμηνο
74 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ER1001ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ0ΕΕ
ER10000ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS0ΕΕ
Ν024ΕΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ5Ε
Ν026ΕΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ5Ε
Ν028ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ5Ε
Ν030ΕΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ5Ε
Ν032ΕΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ5Ε
Ν034ΕΑΡΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ5Ε
Ν036ΕΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ5Ε
Ν038ΕΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5Ε
Ν120ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ5ΕΤΑΚ
Ν122ΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν124ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ5ΕΤΑΚ
Ν126ΕΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν128ΕΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν130ΕΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν134ΕΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν136ΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν138ΕΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ5ΕΤΑΚ
Ν140ΕΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν144ΕΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν146ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν148ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5ΕΤΑΚ
Ν222ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ5ΕΤΑΚ
Ν224ΕΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ5ΕΤΑΚ
Ν226ΕΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν228ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν230ΕΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ5ΕΤΑΚ
Ν232ΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν234ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5ΕΤΑΚ
Ν236ΕΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ5ΕΤΑΚ
Ν238ΕΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν240ΕΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν242ΕΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν244ΕΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν246ΕΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΡΕΣΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ5ΕΤΑΚ
Ν248ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν316ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΤΑΚ
Ν318ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν320ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν322ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ4ΕΤΑΚ
Ν326ΕΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν328ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν422ΕΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ - ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ ΖΩΑ5ΕΤΑΚ
Ν424ΕΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν426ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν428ΕΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν430ΕΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν432ΕΒΟΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν434ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν438ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν514ΕΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν516ΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ6ΕΤΑΚ
Ν518ΕΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν520ΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ5ΕΤΑΚ
Ν524ΕΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν526ΕΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΙ5ΕΤΑΚ
Ν528ΕΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ5ΕΤΑΚ
Ν530ΕΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν534ΕΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν536ΕΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν538ΕΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν540ΕΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν542ΕΛΕΙΜΩΝΕΣ ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν544ΕΜΙΚΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ5ΕΤΑΚ
Ν546ΕΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ5ΕΤΑΚ
Ν548ΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν550ΕΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ5ΕΤΑΚ
Ν552ΕΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ4ΕΤΑΚ
Ν554ΕΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ5ΕΤΑΚ
Ν556ΕΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ5ΕΤΑΚ
Ν558ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ4ΕΤΑΚ
Ν560ΕΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)6ΕΤΑΚ
Ν562ΕΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ6ΕΤΑΚ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εαρινό εξάμηνο
6 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Ν316ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ5ΕΚ
Ν318ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ5ΕΚ
Ν320ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ5ΕΚ
Ν322ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ4ΕΚ
Ν326ΕΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ4ΕΚ
Ν328ΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5ΕΚ