Συνάντηση 18 Μαΐου 2012

Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Δραστηριότητες ΜΟΔΙΠ και παρουσίαση του ΣΔΠ-ΑΠΘ».

Η συνάντηση είχε ως σκοπό την πλήρη ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις παρούσες και μελλοντικές δράσεις της ΜΟΔΙΠ.

Η εκπροσώπηση των 42 Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ ήταν καθολική. Συμμετείχαν συνολικά 160 άτομα, από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του ΑΠΘ, καθώς και από τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ & Επιστ. Υπεύθ. του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγήτρια Δέσπω Αθ. Λιάλιου αναφέρθηκε στους στόχους της ΜΟΔΙΠ και στη συμβολή του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, καθώς και στις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία του.

Η Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ, κα Αλεξάνδρα Τζανεράκη, αναφέρθηκε στην πορεία των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Σχολών/Τμημάτων του ΑΠΘ, στη λειτουργία και στις λοιπές δραστηριότητες της ΜΟΔΙΠ. Ο υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, κ. Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης, παρουσίασε αναλυτικά όλα τα υποσυστήματα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τη μαγνητοσκόπηση της ενημερωτικής συνάντησης.