Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Numerical Methods in Structural Analysis I

Course Information
TitleΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. Ι / Numerical Methods in Structural Analysis I
CodeΤΕ2000
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CommonYes
StatusActive
Course ID20000174

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 53
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)743
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses743
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses743
Division of Transport and Project ManagementElective Courses743

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600010710
SectionInstructors
1. ΤΕ2000-1Asimina Athanatopoulou-Kyriakou, Ioannis Avramidis
2. ΤΕ2000-2Ioannis Doudoumis
3. ΤΕ2000-3Anastasios Sextos, Georgios Stefanou
Type of the Course
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Although not necessarily required, good knowledge on the following subjects is strongly recommended: ΤΕ 0600 Structural Analysis I ΤΕ 0800 Structural Analysis II ΤΕ 0900 Structural Analysis III
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
Course Content (Syllabus)
NUMERICAL METHODS IN STRUCTURAL ANALYSIS I • Introduction to numerical methods for the analysis of stuctures using computers. Basic matrix methods of analysis: displacement (or stiffness) method and force (or flexibility) method. Analytical development of the Direct Stiffness Method for linear structures under static loading: discretization and finite elements, degrees-of-freedom, load/force/displacement and strain vectors, element flexibility and stiffness matrices, transformation of the reference system, formation of the system's stiffness matrix from the element stiffness matrices. Application to planar and spatial structures. • Modelling of structural systems and formation of the computational model. Basic modeling rules for rigid or flexible floor diaphragms, rigid frames, planar walls and spatial wall assemblies (cores) of building structures as well as of foundation structural elements (footings, connecting beams, etc). Numerical examples and exercises using specific computer analysis software.
Keywords
Finite Element Analysis for plane and spatial frames, Direct Stiffness Method, Modelling of Structural Systems
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
 • Homework
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Teaching and exercises using modern structural analysis software packages take place in the PC Lab of the Civil Engineering Department.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures421.5
Laboratory Work361.3
Project301.1
Exams30.1
Total1114.0
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Βιβλίο [9628]: Ανάλυση κατασκευών, Κωμοδρόμος Πέτρος Βιβλίο [32999149]: Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης & διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Αβραμίδης Ι., Αθανατοπούλου Α., Μορφίδης, Σέξτος Α. Βιβλίο [1073]: ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Additional bibliography for study
Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών, Ε.Ν. Μητσοπούλου - Ι.Ν. Δουδούμης, Έκδοση ΑΠΘ, Θεσ/νίκη 2000
Last Update
02-11-2015