Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Numerical Analysis

Course Information
TitleΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / Numerical Analysis
CodeΓΕ1100
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000106

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 276
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course324

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Class ID
600010715
SectionInstructors
1. ΓΕ1100Athanasios Mygdalas
Type of the Course
 • Background
Course Category
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
This course is an introduction to "Numerical Analysis " oriented towards computational solution of problems in engineering and sciences. With relative mathematical rigor, it introduces the student to modeling certain typical problems and to the development of methods to solve them on the computer. Introduces the fundamentals of floating point computer calculations and their implications for the accuracy of the obtained solutions. It emphasizes the errors of the methods and their computational efficiency . Furthermore, the student is informed on the existence and use of Numerical Libraries (eg. LAPACK, EISPAC, MINPACK, ODEPACK, SLATEC, NAG, IMSL, MARTRAN), graphic libraries (eg. PGPLOT, MUESLI, DISLIN) and Algebraic Systems (eg. Octave, Scilab, Matlab) with the emphasis on Free and Open Source Software.
Learning Outcomes
(1) modeling typical problems in engineering (2) developing methods to solve these problems on a computer (3) knowledge of floating point operations in and their impact on computer calculations (4) knowledge of the errors committed by numerical methods (5) knowledge of computational efficiency and effectiveness of numerical methods (6) information on the existence and use of Numerical Libraries and other related tools
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Errors, Root finding, Interpolation , Numerical integration, Numerical Linear Algebra and especially Solving Systems of Linear Equations with exact (direct) and iterative methods , Numerical Solution of Ordinary Differential Equations and Function Fitting by Least Squares and Householder Factorization.
Keywords
Errors, Root finding, Interpolation, Numerical integration, Numerical Linear Algebra, Numerical Solution of Ordinary Differential Equations, Least Squares, Householder Factorization
Educational Material Types
 • Notes
 • Book
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Tutorial
Total
Student Assessment
Description
questionnaire
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Βιβλίο [50657724] Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, 2η Έκδοση, Πιτσούλης Λεωνίδας Βιβλίο [239]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΚΡΙΒΗΣ Γ.Δ., ΔΟΥΓΑΛΗΣ Β.Α.
Additional bibliography for study
Σημειώσεις Συλλογή Ασκήσεων και Προβλημάτων
Last Update
29-10-2015