Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Deep Foundations

Course Information
TitleΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ / Deep Foundations
CodeΤΓ2400
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonYes
StatusActive
Course ID20000144

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 20
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses743
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses743
Division of Geotechnical EngineeringCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)743
Division of Transport and Project ManagementElective Courses743

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600010716
SectionInstructors
1. ΤΓ2400Michail Georgiadis
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in an international context
 • Design and manage projects
Course Content (Syllabus)
Pile types and methods of construction. Computation of bearing capacity and settlement of single piles and pile groups. Piled rafts. Lateral loading of single piles and pile groups. Non-linear pile analysis. Pile lad tests. Pier foundations. Applications.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures521.9
Tutorial391.4
Exams
Total913.3
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Last Update
05-09-2016