Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Public Transportation

Course Information
TitleΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Public Transportation
CodeΤΣ1900
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonYes
StatusActive
Course ID20000218

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 33
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses955
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses955
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses955
Division of Transport and Project ManagementCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)955

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600010724
SectionInstructors
1. ΤΣ1900Aristotelis Naniopoulos, Panagiotis Papaioannou, Christos Pyrgidis
Type of the Course
 • Background
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Design and manage projects
Course Content (Syllabus)
Introduction, basic concepts and definitions. Organizational structure of public transport (bodies and system) in Greece. Research and measurements in public transport. Estimation of transport capacity of bus lines. Bus routing calculation. Operational and geometric characteristics of the bus network. Rolling stock. Exploitation of bus lines-standards. Economic analysis of operations, evaluation, criteria. Information systems to the public. The interurban bus transport system. Urban public transport systems on fixed routes. Public transport systems and people with disabilities.
Educational Material Types
 • Notes
 • Audio
 • Book
 • Power Point Presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Power point presentations Presentation of informative material in terms of movie files Communication with students via email
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Written assigments
Total
Student Assessment
Description
Written tests Writing of an optional brief study
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες Έκδοση: 2η έκδ./2005 Συγγραφείς: Γιαννόπουλος Γιώργος Α.
Last Update
17-11-2015