Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Waste Treatment Technology

Course Information
TitleΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / Waste Treatment Technology
CodeΤΥ4200
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000280

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses954
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses954
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses954
Division of Transport and Project ManagementElective Courses954

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Class ID
600010725
SectionInstructors
1. ΤΥ4200Efthymios Darakas, Konstantinos Katsifarakis, Athanasios Kougkolos
Mode of Delivery
  • Face to face
Digital Course Content
Course Content (Syllabus)
Municipal solid wastes’ quantity and quality characteristics. Composition and generation rate of solid wastes. Prevention and reduction of solid waste. Waste collection bins. Collection vehicles. Transfer stations. Municipal and local collection of solid wastes. Recycling. Selective collection and reuse. Mechanical sorting. Hand sorting. Thermal treatment of solid waste. Biological treatment of solid waste. Energy recovery. Criteria for landfill sites selection. Landfill sites design and operation. Landfill gas management. Leachates control.
Last Update
30-04-2013