Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Special Topics in Rock Mechanics and Engineering Geology

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ / Special Topics in Rock Mechanics and Engineering Geology
CodeΤΓ1500
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000135

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses954
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses954
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses954
Division of Transport and Project ManagementElective Courses954

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Class ID
600010739
SectionInstructors
1. ΤΓ1500Ilias Bakasis, Stavros Bantis, Styliani Manolopoulou-Papaliagka
Digital Course Content
Last Update
-