Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Structural Analysis II

Course Information
TitleΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / Structural Analysis II
CodeΤΕ0800
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonYes
StatusActive
Course ID20000162

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 264
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course535

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours5
Class ID
600010760
SectionInstructors
1. ΤΕ0800Ioannis Doudoumis, Panagiotis Lazaridis, Panikos Papadopoulos
Type of the Course
 • Background
 • General Knowledge
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Although not necessarily required, good knowledge on the following subjects is strongly recommended: ΓΕ0700 Engineering Mechanics I ΤΕ 0600 Structural Analysis I
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
Course Content (Syllabus)
The Force (flexibility or compatibility) method for hyperstatic skeletal structures. • Determination of number of redundancies of hyperstatic structures. • The primary structural system and the compatibility conditions for external loading and compulsions • Determination of stress state due to external loading and compulsions. • The displacements of hyperstatic structures, a methodology for calculating their deformed shape. • Ordinary hyperstatic structures (continuous beams, composite beams, plane frames and trusses, plane grillages, spatial frames). • Influence lines of stress and displacement components. Evaluation of influence lines for given load patterns. • The use of hyperstatic primary structural system. Introduction to the Displacement method for hyperstatic skeletal structures. • The main concept of the method, the geometric primary system, the solution process, a parallelism with the Force method. • The inextensible frames. Simplification of Displacement method for calculating internal forces, deformed shapes and influence lines, of certain classes of inextensible frames. • The combined application of Force and Displacement method, • Symmmetric and antisymmetric hyperstatic skeletal structures. Also, within the framework of the course, the students elaborate mandatory homework ("personal project").
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
 • Homework
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures782.8
Tutorial521.9
Project301.1
Exams30.1
Total1635.8
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Βιβλίο [1073]: ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Βιβλίο [168]: Στατική των κατασκευών τόμος Ι, Ιωάννης Αβραμίδης
Additional bibliography for study
Βιβλίο [11361]: Στατική των γραμμικών φορέων, Τόμος 1, Νιτσιώτας Γεώργιος Βιβλίο [22769200]: Στατική των Γραμμικών Φορέων, Βαλιάσης Θωμάς Ν.
Last Update
02-11-2015