Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Marine Structures

Course Information
TitleΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / Marine Structures
CodeΤΥ4500
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000283

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 1
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses954
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses954
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses954
Division of Transport and Project ManagementElective Courses954

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Class ID
600010762
SectionInstructors
1. ΤΥ4500Evangelia Loukogeorgaki
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
First order theory for monochromatic gravity waves. Basic knowledge of strength of materials and of dynamic behavior of systems.
Learning Outcomes
Construction methods and construction equipment of offshore structures based on best practices. Knowledge of the required disciplines for analysis and design of offshore structures and of synthesis of the offshore structures' components (water - structure - soil) with the use of guidelines and specialized software. Computation of loads and behavior of components of offshore structures with analytical equations.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Types, design, study, analysis and construction of offshore structures for exploitation of subsea hydrocarbons (oil and gas). Hydrodynamic loads on cylindrical members of small diameter and on large bodies. Morison equation. Static and dynamic analysis of mooring lines/cables. Offshore wind turbines: Offshore wind energy, configuration and operational elements, support structures, construction methods, design and numerical modeling of offshore wind turbines. Fluid-structure interaction under the action of regular waves. Case studies of various marine structures operating in various countries and specifically in Greece.
Keywords
Offshore structures for exploitation of subsea hydrocarbons, Design/construction methods of offshore structures, Morison equation, Mooring lines, Offshore Wind Turbinesc
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Powerpoint presentations, Case studies of real life facilities with videos and internet links, Communication with students through blackboard and email.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Reading Assigment
Tutorial
Written assigments
Educational trips to relevant constructed facilities domestically or abroad
Total
Student Assessment
Description
Oral examination: 55% of the final grade, Solution of problems / Homework: 35% of the final grade and Attendance 10% of the final grade. Extra premium (bonus, max 0.5 points) for overall opinion based on questions and answers during the lectures.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Last Update
26-10-2015