Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Metal Structures II

Course Information
TitleΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ / Metal Structures II
CodeΤΕ1500
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonYes
StatusActive
Course ID20000169

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 132
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course745

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours4
Class ID
600010774
SectionInstructors
1. ΤΕ1500Christos Bisbos, Evangelos Efthymiou
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Knowledge on Metal Structures Ι,Knowledge on Structural Analysis, Knowledge on Strength of Materials
Learning Outcomes
In the framework of Metal Structures IΙ course, the students are expected to: 1) Determine environmental actions on steel construction 2) Be able to cope with several loss-of-stability issues of steel elements and members 3) To be able to implement structural calculations with respect to moment connections and column base connections
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Design and manage projects
Course Content (Syllabus)
Design procedures for buckling effects-Lateral, torsional and lateral-torsional buckling. Analysis of wind effects on steel structures and earthquake resistance features of structural steelwork. Types of bracing systems. Behavioral aspects and design of horizontal and vertical bracing systems. Design of steel columns. Design of various types of connections-Column base.
Keywords
environmental actions, επιρροές λυγισμού στις μεταλλικές κατασκευές, συστήματα δυσκαμψίας, βάση έδρασης
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Powerpoint, blackboard
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Project
Total
Student Assessment
Description
1) Oral examination during student's project submission 2) Written examination at the end of semester
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1) Μπανιωτόπουλος, Χ. Κ. 2009. Κατασκευές από Χάλυβα- Αρχές Σχεδιασμού στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 2)Μπανιωτόπουλος, Χ.Κ. & Νικολαϊδης, Θ.Ν. 2012. Κατασκευές από Χάλυβα, Παραδείγματα Σχεδιασμού στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 3)Βάγιας, Ι., Ερμόπουλος, Ι., Ιωαννίδης, Γ. 2005. Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα-Με βάση τα τελικά κείμενα των Ευρωκωδίκων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
Additional bibliography for study
1)Μπίσμπος, Χ. Δ. 2010. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εκδόσεων, Θεσσαλονίκη 2)Μπανιωτόπουλος, Χ. Κ. 2003. Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών στα πλαίσια των Ευρωκωδίκων 3 & 9, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
Last Update
30-10-2015