Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Fluid Mechanics

Course Information
TitleΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ / Fluid Mechanics
CodeΤΥ0400
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000244

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 404
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course326

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours5
Class ID
600010779
SectionInstructors
1. ΤΥ0400Petros Anagnostopoulos, Evangelia Loukogeorgaki, Panagiotis Prinos
Type of the Course
 • Background
Course Category
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
After the succefull completion of the course the students will (a)aquire the basic knowledge of Fluid Mechanics (b) apply the basic laws of conservation of mass, momentum and energy to Fluid Mechanics (c) be able to solve basic problems in Fluid Mechanics
General Competences
 • Apply knowledge in practice
Course Content (Syllabus)
Basic principles. Continuum concept. Basic fluid properties. Viscosity. Forces on fluids. Fluid statics. General equations. Pressure measurement. Forces on surfaces. Buoyancy. Stability. Equation of fluid motion along a streamline. Bernoulli equation. Applications. Kinematics of fluids. Velocity and acceleration field. Streamlines, particle paths. System and control volume. Reynolds transport theorem. Application of the transport theorem. Equations of mass, momentum and energy. Applications. Differential analysis of flow. Differential equations. Continuity equation. Navier-Stokes equations. Euler equation. Stream function and velocity potential. Laminar and turbulent flow. Reynolds experiment. Characteristics of turbulence. Equations of turbulent flows. Models of turbulence. One-dimensional flows of real fluids. Head losses. Laminar and turbulent flow in pipes. The boundary layer.
Keywords
Fluids, Mechanics, Fluids at rest, Kinematics, Dynamics, Laminar flow, Turbulent flow
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Μηχανική ρευστών, Ασυμπίεστα Ρευστά, Θεωρία, ασκήσεις Π. Πρίνος, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2014
Last Update
26-10-2015