Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Timber Structrures

Course Information
TitleΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / Timber Structrures
CodeΤΕ4200
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonYes
StatusActive
Course ID20000195

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 9
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses954
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses954
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses954
Division of Transport and Project ManagementElective Courses954

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600010780
SectionInstructors
1. ΤΕ4200Eleftherios Anastasiou, Christina Giarma, Maria Stefanidou
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Γνώσεις: Εξειδικευμένες γνώσεις επάνω στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα. Ικανότητες: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θa έχουν την ικανότητα να συλλάβουν, να μελετήσουν και να επιβλέψουν την κατασκευή σύμμικτων κτιριακών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. Δεξιότητες: Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας σχετικών με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τη διαδικασία σύλληψης, εκπόνησης της μελέτης και κατασκευής σύμμικτων κτιριακών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Structure and properties of timber. Exploitation and forms of structural timber. Timber connections. Protection and maintenance. Mechanics of timber structures. Structural physics of timber structures. Timber in historic buildings. Methods of analysis and design according to Eurocode 5. Fire protection of timber structures..
Keywords
Wood, structural timber, Eurocode 5
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Laboratory Work
Reading Assigment
Project
Total
Student Assessment
Description
The evaluation process includes written examinations during the examination period.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Ελισσαίος Κατσαραγάκης,Έκδοση: 2η/2000, ISBN: 960-254-556-9
Additional bibliography for study
EN 1995-1-1 (2004): Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings EN 1995-1-2 (2004): Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Last Update
09-03-2020