Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Engineering Mechanics I

Course Information
TitleΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ I / Engineering Mechanics I
CodeΓΕ0700
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000102

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 301
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course116

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours5
Class ID
600010827
SectionInstructors
1. ΓΕ0700-1Ilias Ayfantis, Avraam Konstantinidis
2. ΓΕ0700-2Georgios Frantziskonis
Type of the Course
  • Background
Course Category
General Foundation
Mode of Delivery
  • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
  • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
The learning goals of the course include students' understanding of statics basics. In addition, a short review of strength of materials (e.g. tensors) is made for introducing to the students topics that they will study later in their studies.
General Competences
  • Apply knowledge in practice
Course Content (Syllabus)
Introduction. Systems of forces. Equilibrium of Rigid Bodies. Distributed Forces; Centroids and Centers of Gravity. Bodies with complex geometry (planar trusses, etc.). Internal forces. Cross-sectional loading diagrams of planar and non-planar beams. Cross-sectional loading diagrams in 3D. Stress and Strain Tensors.
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
  • Use of ICT in Course Teaching
  • Use of ICT in Communication with Students
Description
Slide projection. Notes distribution through web page.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures752.7
Total752.7
Student Assessment
Description
1. Written exam at the end of the semester. 2. Mid-term written evaluation or solution of series of exercises.
Student Assessment methods
  • Επίλυση ασκήσεων μηχανικής (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1α. Η.Χ. Αϋφαντής, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ, GRAPHOLINE, Θεσσαλονίκη, 2010 (Κωδ. 48638) 1β. W.A. Nash, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2001 (Κωδ. 185490)
Additional bibliography for study
W.A. Nash, ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, SHAUM'S OUTLINE SERIES, ΕΣΠΙ, Θεσσαλονίκη, 1988 (κωδ. 2589) Α. Κωνσταντινίδης, ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Last Update
05-09-2013