Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Engineering Seismology and Earthquake Engineering

Course Information
TitleΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / Engineering Seismology and Earthquake Engineering
CodeΤΓ2500
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID20000145

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 16
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses743
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses743
Division of Geotechnical EngineeringCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)743
Division of Transport and Project ManagementElective Courses743

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600010830
SectionInstructors
1. ΤΓ2500Anastasios Anastasiadis, Kyriazis Pitilakis, Dimitrios Raptakis
Digital Course Content
Last Update
-