Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Coastal Protection Works and Coasts

Course Information
TitleΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ / Coastal Protection Works and Coasts
CodeΤΥ5000
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20002170

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 3
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses843
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses843
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses843
Division of Transport and Project ManagementElective Courses843

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Class ID
600029151
SectionInstructors
1. ΤΥ5000Theofanis Karampas, Yannis Krestenitis
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση, Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα
Learning Outcomes
Understanding of advanced principles of sea wave mechanics. Understanding the basic principles of coastal sediment transport, coastal structures - morphology interaction and coastal erosion. Functional design of coastal protection structures based on equations, simple and advanced numerical models.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Linear and non- linear wave theory. Monochromatic and random waves. Wind waves. Wave generation. Directional energy wave spectra, statistical analysis. Operational wave forecasting. Nearshore wave transformation. Radiation stresses and wave induced currents. Numerical models for wave propagation in the nearshore zone (refraction, diffraction, reflection, shoaling, breaking). Coastal sediment transport, coastal structures- morphology interaction and coastal erosion. Functional design of coastal protection structures based on equations, simple and advanced numerical models.
Keywords
Water wave mechanics, Coastal circulation, Coastal engineering, Coastal sediment transport, Numerical methods on Coastal Engineering, Coastal protection works.
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Description
Powerpoint presentations, Communication with students through blackboard and email.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures361.3
Reading Assigment120.4
Written assigments120.4
Exams30.1
Total632.3
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Θ. Καραμπάς, Γ. Κρεστενίτης, Χρ. Κουτίτας (2016) ‘Ακτομηχανική -Έργα Προστασίας Ακτών’ , ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΕΜΠ: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/2095
Additional bibliography for study
-Dean, R.C. (1983). Principles of Beach Nourishment. Handbook of Co. Processes and Erosion. P. Komar (ed.). CRC Press. -Dean, R.G., Dalrymple, R.A. (2004). Coastal Processes with Engineering Applications. ISBN 0-511-03791-0 eBook, Cambridge University Press. -Kamphuis, J.W. (2000). Introduction to Coastal Engineering and Management, Advanced Series on Ocean Engineering: Volume 16, World Scientific Publishing Co. -Pope, J. and Dean, J.L. (1986). Development of design criteria for segmented breakwaters. 20th ICCE, Taipei, Taiwan. -Reeve, D., Chadwick, A.and Fleming, Ch. (2004). Coastal Engineering, Processes, theory and design practice. Spon Press, ISBN 0-203-64735-1 Master e-book ISBN. -Svendsen, Ib. A. (2006). Introduction to Nearshore Hydrodynamics. Singapore: World Scientific Publ. Co., ISBN: 98 1-256-142-0. -U.S. Army Corps of Engineers, (2002). Coastal Engineering Manual. Engineer Manual 1110-2-1100, U.S. Army Corps of Engineers, Washington, D.C. -US Army Corps of Engineers, (1992). Coastal groins and nearshore breakwaters. Engineering Manual. Report EM 1110-2-1617. -Van Rijn, (1993). Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Seas. Aqua Publications, 386 pp. -Καραμπάς Θ., Χριστόπουλος, Σ., και Αυγέρης, Ι. (2012). Χρήση μαθηματικών μοντέλων για το σχεδιασμό έργων τεχνητής αναπλήρωσης ακτών. 2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ ΕΕΔΥΠ. Πάτρα, 1023-1032.
Last Update
07-09-2016