Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Laboratory and Field Tests in Soil Mechanics

Course Information
TitleΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ / Laboratory and Field Tests in Soil Mechanics
CodeΤΓ0600
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000126

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 13
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses844
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses844
Division of Geotechnical EngineeringCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)844
Division of Transport and Project ManagementElective Courses844

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600029167
SectionInstructors
1. ΤΓ0600Anastasios Anastasiadis, Theodora Tika-Vasilikou
Type of the Course
 • Background
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΤΓ0300 Engineering Geology I
 • ΤΓ0500 Soil Mechanics I
Learning Outcomes
At the end of the course the students should be able to: • to plan the stages of a geotechnical investigation • to conduct ana analyze the results of laboratory tests such as classification, compaction, permeability, compressibility and shear strength tests • to derive the appropriate design soil parameters from the laboratory tests • to analyze the results of insitu tests, such as standard penetration, cone penetrometerm pressumeter, dilatometer, vane and plate test • to derive the appropriate design soil parameters from the insitu tests
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Respect natural environment
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Geotechnical investigation: general principles, planning, drilling and sampling methods Laboratory tests: classification, compaction, permeability, compressibility and shear strength testing. In situ tests: standard penetration, cone penetration, pressuremeter, dilatometer, vane and plate test testing.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Laboratory Work
Project100.4
Total100.4
Student Assessment
Description
Report with the analysis of the results of the laboratory tests. Written exams (50%) and oral exams (50%).
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
 • Report (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Σημειώσεις και παρουσιάσεις των διαλέξεων του μαθήματος (elearning.auth.gr) ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΔOY-ΜΑΝΟΥ ΝΙΚΗ (2010),Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα-Γεωτρήσεις-Εργαστήριο, Εκδότης: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.
Additional bibliography for study
Head K.H. (1980), Manual of Soil Laboratory Testing, Volumes 1, 2 and 3, Pentech Press
Last Update
05-11-2015