Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Foundations- Retaining Walls & Geotechnical Structures

Course Information
TitleΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / Foundations- Retaining Walls & Geotechnical Structures
CodeΤΓ1100
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000131

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 134
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course845

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours5
Class ID
600029171
SectionInstructors
1. ΤΓ1100Christos Anagnostopoulos, Theodoros Chatzigogos, Kyriazis Pitilakis
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΤΓ0500 Soil Mechanics I
 • ΤΓ0700 Soil Mechanics II
 • ΤΕ1000 Reinforced Concrete I
General Prerequisites
Elementary Engineering Seismology-Soil Dynamics (Elective with obligation to attend D.G.E)
Learning Outcomes
After successful completion of this course the student will have the skills : 1. to know and apply the design philosophy of the foundations. 2. to assess and select the geotechnical design parameters. 3. to analyze the behavior of different types of shallow foundations and to select the optimum type of foundation for the project under consideration. 4. to design and analyze the optimum type of foundation in accordance with applicable design standards, geotechnical conditions and logistic constraints of the project. 5. to use relevant software to solve problems. 6. to supervise the site construction of the foundation.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Analysis and design of shallow foundations (footings, strip footings, raft foundations). Analysis and design of retaining walls. Design codes (Eurocode 7 EAK 2000). Underground structures with open excavation. Tunnels. Earth structures.
Keywords
foundations, retaining walls, codes, underground structures, tunnels
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Field trips and participation in conferences / seminars / activities
Total
Student Assessment
Description
Written exam on course material and oral examination with the delivery of the course thesis (project). The course thesis is required (project). The written exams count 90% and the oral examination 10% of the total grade.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις & Γεωτεχνικά Εργα. Χ.Αναγνωστόπουλος, Θ.Χατζηγώγος, Α.Αναστασιάδης ,Δ.Πιτιλάκης, 2012. Εκδόσεις ΧΑΡ. ΑΪΒΑΖΗΣ
Additional bibliography for study
Συμπληρωματικές διδακτικές σημειώσεις που διατίθενται στο διαδίκτυο με χρήση κωδικού.
Last Update
16-06-2015