Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Reinforced Concrete I

Course Information
TitleΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι / Reinforced Concrete I
CodeΤΕ1000
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000164

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 241
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course635

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours5
Class ID
600029201
SectionInstructors
1. ΤΕ1000Georgia Thermou, Alexandros-Dimitrios Tsonos
Digital Course Content
Last Update
-