Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Metal Structures I

Course Information
TitleΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι / Metal Structures I
CodeΤΕ1100
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000165

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 243
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course635

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours5
Class ID
600029202
SectionInstructors
1. ΤΕ1100Christos Bisbos, Evangelos Efthymiou, Themistoklis Nikolaidis
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Knowledge on Structural Analysis, Knowledge on Strength of Materials
Learning Outcomes
In the framework of Metal Structures I course, the students are expected to: 1) Identify basic applications of steel in construction sector (Morphology, static systems) 2) Be able to calculate and design the roof a single storey steel industrial building according to Eurocode 3 3) To be able to implement structural calculations with respect to simple steel connections
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Design and manage projects
Course Content (Syllabus)
Structural steel material properties and applications in construction. Contemporary design codes for structural steelwork. Eurocode 3 specifications and design criteria. Serviceability and Ultimate limit states. Classification of steel cross-sections. Local buckling approach. Analysis and design of steel members subjected to tension, compression, bending, shear and/or torsion. Evaluation of Eurocode 3 design buckling resistance. Steel trusses. Connections-Rivets, bolts, welds. Simple connection design strengths and normative requirements.
Keywords
steel structures, Eurocode 3, Serviceability and Ultimate limit states, Steel connections
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Powerpoint, blackboard
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Project
Total
Student Assessment
Description
1) Oral examination during student's project submission 2) Written examination at the end of semester
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1) Μπανιωτόπουλος, Χ. Κ. 2009. Κατασκευές από Χάλυβα- Αρχές Σχεδιασμού στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 2)Μπανιωτόπουλος, Χ.Κ. & Νικολαϊδης, Θ.Ν. 2012. Κατασκευές από Χάλυβα, Παραδείγματα Σχεδιασμού στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 3)Βάγιας, Ι., Ερμόπουλος, Ι., Ιωαννίδης, Γ. 2005. Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα-Με βάση τα τελικά κείμενα των Ευρωκωδίκων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
Additional bibliography for study
1)Μπίσμπος, Χ. Δ. 2010. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εκδόσεων, Θεσσαλονίκη 2)Μπανιωτόπουλος, Χ. Κ. 2003. Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών στα πλαίσια των Ευρωκωδίκων 3 & 9, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
Last Update
30-10-2015