Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Special Topics in Building Construction

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ / Special Topics in Building Construction
CodeΤΕ1200
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000166

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 27
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses843
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses843
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses843
Division of Transport and Project ManagementElective Courses843

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600029203
SectionInstructors
1. ΤΕ1200Dimitrios Aravantinos, Aikaterini Tsikaloudaki
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
After the successful completion of the course, it is expected that the students: - have obtained the theoretical background of building physics, building energy performance assessment and prefabrication, - will be capable of conducting a building energy performance study - will be capable of conducting a building energy inspection.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Energy performance of buildings. Energy balance. Energy flows, calculation algorithms and procedure. Energy audits of buildings. Thermal protection of buildings. General considerations, thermal insulation materials, thermal bridging, calculation of thermal properties. Moisture protection. General considerations, humidity origins, moisture protection materials and techniques. Noise protection. General considerations. Sound proofing materials. Noise protection of floors, walls, roofs. Prefabrication. Industrialized construction. General considerations, requirements, rules. Building components, standardization of materials and constructional elements. Structural systems: production and assembly. Constructional solutions, details. Buildings’ deterioration and damages, buildings’ pathology. Building renovation and repairs. Restoration and conservation of monuments and historical structures.
Keywords
building energy efficiency, energy certification, thermal protection of building elements and envelope, preconstruction
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures501.8
Laboratory Work140.5
Reading Assigment20.1
Project200.7
Written assigments50.2
Total913.3
Student Assessment
Description
The evaluation process includes written examinations during the examination period and oral examinations during the presentation of the compulsory project. The evaluation process is presented analytically during the first lecture.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
T.O.T.E.E. 20701-1/2010. Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης T.O.T.E.E. 20701-2/2010. Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων. EN ISO 13790.
Last Update
11-11-2015