Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Reinforced Concrete III

Course Information
TitleΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ / Reinforced Concrete III
CodeΤΕ1900
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000173

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 124
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course846

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours6
Class ID
600029209
SectionInstructors
1. ΤΕ1900Christina Athanasiadou, Georgia Thermou, Alexandros-Dimitrios Tsonos
Digital Course Content
Last Update
-