Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Numerical Methods in Structural Analysis II

Course Information
TitleΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΙΙ / Numerical Methods in Structural Analysis II
CodeΤΕ2500
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000179

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 4
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses843
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses843
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses843
Division of Transport and Project ManagementElective Courses843

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600029215
SectionInstructors
1. ΤΕ2500Georgios Stefanou
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
1) Learning the basic theory required for describing, formulating and solving the problem of determining the response of a variety of structures (surface and spatial) to static loads, using the finite element method. 2) Simple and effective analytical modelling of surface and spatial structures of complex form. 3) Analyzing and solving problems of static analysis of surface and spatial constructions with the use of specialized software.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Generate new research ideas
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
General formulation of the finite element method for the analysis of structures. The direct stiffness method. Stiffness properties [shape functions, element internal stiffness (elasticity) matrix, element (external) stiffness matrix, strain matrix, stress vector, load vector, etc.], of 3-node (triangular), 4-node (rectangular) and 8-node isoparametric elements for plane-stress and plane-strain conditions. Stiffness properties (shape functions, stiffness matrices, etc.) of 4-node rectangular elements for plates in bending. Improved analytical modelling approaches using non-conforming quadrilateral finite elements. Analytical modelling of high-rise beams, walls with simple or complicated shape and composite wall-frame systems, using surface (2D) finite elements. Analytical modelling of building slabs for pure bending and diaphragm-action behaviour, using surface (2D) finite elements. Analytical modelling of spatial wall assemblages (wall-cores) with surface (2D) finite elements. Several numerical applications using the software package SAP2000 for the analytical modelling and static analysis of spatial structures, using space-frame, plane-stress, plate-bending and shell finite elements. Also, in the framework of the course, the students elaborate mandatory homework.
Keywords
matrix structural analysis, numerical methods, finite elements
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
 • Homework
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures421.5
Laboratory Work60.2
Tutorial240.9
Written assigments301.1
Exams30.1
Total1053.8
Student Assessment
Description
Written examinations on the teaching content of the course Oral examinations on the content of the mandatory homework
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Βιβλίο [1073]: ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Additional bibliography for study
1)Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών, Ε.Ν. Μητσοπούλου - Ι.Ν. Δουδούμης, Έκδοση ΑΠΘ, Θεσ/νίκη 2000 2)Σημειώσεις του μαθήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (καλύπτουν όλη την ύλη που διδάσκεται)
Last Update
18-05-2016