Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Fire Protection of Building Structures

Course Information
TitleΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / Fire Protection of Building Structures
CodeΤΕ3500
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000189

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 12
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses843
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses843
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses843
Division of Transport and Project ManagementElective Courses843

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600029223
SectionInstructors
1. ΤΕ3500Christina Giarma, Karolos-Nikolaos Kontoleon
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course students are expected to: - Understand the fundamental principles regarding fire (fire development and spreading). - Take into account the fire enclosure dynamics issues and their complexity. - Obtain the necessary scientific background which concerns the adequate design of buildings against fire. - Be aware of the National Regulations about the Fire Safety of Building Structures. - Analyse building structures against fire actions based on the Eurocodes (part 1-2). - Be efficient to link theoretical knowledge with practice.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Nowadays, the consideration of issues regarding the fire safety of buildings is essential. The proper decisions concerning the design of buildings, as well as the implementation of fire-protection measures can modify fundamentally the fire and smoke propagation within buildings. As it is clear, the role of civil engineers is decisive in this direction. The objectives of the courses are as follows: - Holistic approach of building science and influential parameters of building design. - Fundamental principles of fire. - Evolution of fire technique. - Justification-standing-extent-results-damages-cost-statistics of fire. - Fire phenomena figures. - Ignition in natural combustions. - Elements of fire. - Fire triangle and control/suppression of fire. - Combustion types. - Controlled combustion. - Heat transfer and mechanisms. - Thermal inertia. - Description of fire development-evolution phases (fire stages). - Fire actions in the building sector. - Influence of extreme temperatures on the thermophysical and mechanical properties of materials. - Enclosure fire dynamics. - Central aspects and principles of buildings’ fire protection (building design directions and decisions). - Basic approaches of buildings’ fire protection (building design measures and methods). - Basic terminology of fire safety engineering. - Building categories. - Framework of fire safety regulations in Greece (national legislation). - Structure and content of studies regarding the fire safety passive design of buildings. - Active fire safety in buildings: Methods, means and systems to detect/extinguish fire. - Reaction to fire tests and fire resistance tests. - Analytical methodologies to determine the fire resistance of building components. - Assessment of fire heat loads in building structures. - Eurocode 1. - Fire safety engineering software.
Keywords
Heat transfer, Thermal inertia, Fire phenomena, Elements-parameters of fire, Fire triangle, Combustion forms, Fire ignition, Fire development and evolution, Fire phases/stages, Enclosure fire dynamics, Building material properties, Thermo-chemistry, Resistance to fire, Reaction to fire, Smoke, Human behaviour, Statistics of fire, Fire protection of buildings, Building design measures and methods, Passive measures, Active measures, Evacuation of buildings, National fire safety regulations of buildings, Eurocode 1, Simulation/Analysis software, FDS (PyroSim & Pathfinder)
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Lesson lectures for the students audience are carried out by employing an appropriate program for data show projectors.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures0
Reading Assigment80.3
Project100.4
Written assigments100.4
Exams602.1
Total883.1
Student Assessment
Description
The evaluation process includes: (a) Written examinations at the end of semester (during the examination period, 70 %). (b)Submission and oral presentation-defense of the compulsory project task under audience (afterwards the end of the lesson courses and before the beginning of the examination period, 30 %). * The above evaluation procedure of this lesson is specified thoroughly at the first-introductory lecture.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Διδακτικές σημειώσεις από τις παραδόσεις των μαθημάτων (διεξαγωγή διαλέξεων θεωρίας και ασκήσεων) - ηλεκτρονικά αρχεία προσβάσιμα από το Διαδίκτυο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eLearning (Moodle).
Additional bibliography for study
[1] James G. Quintiere, "Βασικές Αρχές Συμπεριφοράς της Φωτιάς", Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα (2000). [2] Κυριάκος Κ. Παπαϊωάννου, "Εισαγωγή στην Πυροπροστασία των Κατασκευών", Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη (1986). [3] Eurocode 1 (part 1-2).
Last Update
06-11-2015