Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Traffic Control

Course Information
TitleΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / Traffic Control
CodeΤΣ0600
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000207

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 20
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses843
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses843
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses843
Division of Transport and Project ManagementElective Courses843

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600029239
SectionInstructors
1. ΤΣ0600Magdalini Pitsiava-Latinopoulou
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Learning Outcomes
With the succesful completion of the course the students will be familiar with the ways of solving the traffic problems in towns of today with a more efficient use of the existing transport infrastucture - in the framework of Traffic Management and Demand Management schemes- instead of the construction of new transport infrastructure. In addition they will be able to estimate the demand for parking in an urban area and to design the parking lots.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Respect natural environment
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The traffic problem in urban areas. Concepts and content of traffic management approach. Traffic management measures (one-way streets, application of reverse flow, channelization of intersections, ramp metering) and demand management measures: prioritization for public transport and high occupancy vehicles, traffic restriction for certain areas and for peak periods, promotion of walking and cycling. Application of new technologies for traffic management. Basic concepts and characteristics of parking. Methodology of calculation of parking demand. Presentation of parking management measures. Principles and design standards for parking areas
Keywords
Traffic Management, Demand Management, Parking
Educational Material Types
 • Notes
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Presentations power point Use of Internet Communication through e-learning with students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures822.9
Exams20.1
Total843
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
| Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Μ.Χ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Δ.Α. Τσαμπούλας (1997), Διαχείριση Κυκλοφορίας, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
Additional bibliography for study
Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Μ.Χ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Δ.Α. Τσαμπούλας (2002), Στάθμευση, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. Ν. Γαβανάς, Π. Παπαϊωάννου, Ι. Πολίτης, Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, (2015), Αστικά οδικά δίκτυα και διαχείριση κινητικότητας, ΣΕΑΒ, Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα HEAL-Link.
Last Update
27-05-2016