Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Elements of Law and Engineering Legislation

Course Information
TitleΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Elements of Law and Engineering Legislation
CodeΤΣ1000
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000211

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 12
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses843
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses843
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses843
Division of Transport and Project ManagementElective Courses843

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Class ID
600029241
SectionInstructors
1. ΤΣ1000Glykeria Kalfakakou, Kleopatra Petroutsatou
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
None
Learning Outcomes
The succesfull completion of the course should allow the students: 1. To know the basic principles of law. To know the basic principles of the national and EU legal framework for the development of public/private civil engineering projects. 2. To know the basic legal processes for tendering, procurement, financing and development of public civil engineering projects. 3. To know the regulations for the licensing and developemnt of public/private civil engineering projects.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Design and manage projects
Course Content (Syllabus)
Introduction to funding programs in the country from the EU. Analysis of the basic principles of Community law, with emphasis to co-financed public projects. Presentation of the legal framework for public services. Analysis of the current institutional framework for public works. Introduction to the legal framework for private projects.
Keywords
Legal framework, Procurement of public/private civil engineering projects, Financial framework for public/private civil engineering projects, Building regulations
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Full exploitation of the OPENeCLASS Course Management System.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Project
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Παπαευαγγέλου Θ., Μαρίνου Κ., Κρανίτη Μ., Βασιλάκη Ο-Μ., Σταματοπούλου Μ., Μουργιά Ε. και /Καρύδα Σ. (2004), Δημόσια Έργα, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. 2. Μαρχαβίλας Π. (2010), Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία, Αθήνα: Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Additional bibliography for study
1. Κώδικας Δημοσίων Έργων, Ν. 3669/2008. 2. «Δημόσια Έργα – Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία», Τζίκα – Χατζοπούλου A., Συνοδινός Χ., Γερασίμου Σ., Τόμος Α, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2006 .
Last Update
30-10-2015