Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Railway Infrastucture

Course Information
TitleΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / Railway Infrastucture
CodeΤΣ1200
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000212

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 45
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses844
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses844
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses844
Division of Transport and Project ManagementCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)844

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600029242
SectionInstructors
1. ΤΣ1200Christos Pyrgidis
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
Course Content (Syllabus)
The “Railway Infrastructure” course covers all three components of a railway system: the track, the rolling stock and the exploitation. It focuses on the interurban railway systems (high speed and conventional speed) and mainly on design and construction issues. Its objective is to provide students with the necessary knowledge in order to comprehend the main principles in designing, constructing and operating railway systems but also to enable them to face the railway projects they will come across. The course covers the following thematic items: • The railway technique and potentials (the railway as a transport system; railway historical evolution) • Railway traction ( traction elements , traction systems) • Wheel – rail interaction (traffic loads, wheel-rail contact surface study, forces exerted on the track) • Track panel (rails, sleepers, fastenings ,switches and crossings) • Track bed layers (ballast layers , substructure, track bed / subgrade system) • Track alignment (track alignment geometry, track defects) • Track mechanical behavior (vertical behavior, lateral behavior) • Civil engineering structures in railway systems (tunnels, bridges, etc) • Track installations (signaling, electrification, level crossings) • Rolling stock • Rolling stock behavior on the track (axles/bogies behavior, vehicle’s derailment) • High speed trains (Problems and solutions ) • Technical and commercial exploitation of railway systems • Urban (metro, tramway) and interurban railway systems • Track maintenance • The railway systems in Greece
Keywords
Railway Transportation Systems, Railway Infrastructure, Rolling stock, Railway Operations
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Book
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Laboratory Work
Field trips and participation in conferences / seminars / activities
Written assigments
Exams
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Προτείνονται βιβλία από το ελεύθερο εμπόριο. Μια από τις επιλογές είναι το βιβλίο του διδάσκοντα : “Συστήματα σιδηροδρομικών μεταφορών. Υποδομή, Τροχαίο υλικό ,Εκμετάλλευση”, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελίδες 872,2012)
Additional bibliography for study
Τεύχος ασκήσεων (μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος)
Last Update
27-11-2015