Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Management of Construction Companies

Course Information
TitleΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / Management of Construction Companies
CodeΤΣ3400
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20000232

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 17
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Division of Structural EngineeringElective Courses843
Division of Hydraulics and Environmental EngineeringElective Courses843
Division of Geotechnical EngineeringElective Courses843
Division of Transport and Project ManagementElective Courses843

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600029255
SectionInstructors
1. ΤΣ3400Glykeria Kalfakakou, Kleopatra Petroutsatou
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
After successful completion of the course the students will have perfect knowledge on the subjects of: - Business organization structure and environment - Financial Analysis of construction enterprises - Strategic Business Planning - Pecularities of construction companies - Law legislation of operation of contractors - Quality Management - Costing / Marketing - Public Procurement Systems
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course "Management of Construction Companies " is addressed to students of 8th semester of the Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, and aims to provide familiarity with the following subject areas: 1. Basic Concepts and Principles of Administration, 2. Business Environment, 3. Strategic Business Planning, 4. Business Organizational Structure, 5. Peculiarities of Construction Companies, 6. Financial Analysis of Companies, 7. Quality Management, 8. Law Legislation of Operation of Contractors, 9. Public Procurement, 10. Tender Procedures of Public Works and Costing Systems.
Keywords
Construction Companies, Management of Construction Companies, FInancial Analysis of Construction Companies
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of laptop and video-projector for powerpoint presentations and the eclass platform for teaching and communication
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Fieldwork
Project
Total
Student Assessment
Description
The course evaluation is based on a submission of a project and a final examination (theory and exercises)
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Βιβλίο [23184]: Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων, Ξανθάκης Μανώλης, Αλεξάκης Χρήστος
Additional bibliography for study
1.«Οργάνωση και Διοίκηση», Κ. Τζωρτζάκης, Α.Μ. Τζωρτζάκη, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Rossili, 2007 2.«Διοίκηση Επιχειρήσεων», S. Robbins, D. Decenzo, M. Coulter, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2012 3.Κώδικας Δημοσίων Έργων, Ν. 3669/2008. 4.«Διαχείριση Έργου. Αρχές και Τεχνικές», Rory Burke, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2014 5.«Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι», Μ. Μαρινέλλη, Σ. Λαμπρόπουλος, Κ. Πετρουτσάτου, Αθήνα 2014. 6.«Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία», Τόμος Α’: ΘΕΩΡΙΑ, Βασίλης Μ. Παπαδάκης, Αθήνα 2007. 7.«Στρατηγική των Επιχειρήσεων», Μ. Μιχαλόπουλος, Ε. Γρηγορούδης, Κ. Ζοπουνίδης, Αθήνα 2007. 8.«Οικονομική των Επιχειρήσεων. Θεωρία, Εφαρμογές και Ασκήσεις», Γ.Μ. Κορρές, Π.Γ. Λιαργκόβας, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, Αθήνα 2009. 9.«Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων», Μ. Ξανθάκης, Χ. Αλεξάκης, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, Αθήνα 2007.
Last Update
09-03-2016