Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Project Management

Course Information
TitleΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ / Project Management
CodeΤΣ4300
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID20001035

Programme of Study: PPS TMĪMATOS POLITIKŌN MĪCΗANIKŌN (2018-2019)

Registered students: 145
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Core program for all studentsCompulsory Course845

Class Information
Academic Year2015 – 2016
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600029260
SectionInstructors
1. ΤΣ4300Kleopatra Petroutsatou, Yiannis Xenidis
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
None
Learning Outcomes
Course attendance should allow the students: 1. To understand the terminology and content of notions in the context of Poject Management. 2. To know the Project Mangement processes in terms of: a) content, b) goals, c) implementation requirements, d) application mode and e) outputs. 3. To know and apply or contribute to the application of the various construction project management techniques in the context of the various project management processes. 4. To identify and evaluate knowledge and information sources that shall facilitate their contunuous education in the field of construction project management.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
Course Content (Syllabus)
Definition of a project (including subprojects, work packages, programs and portfolios) and project management (aim and necessity). Analysis and use of the life cycle for monitoring and control in the context of project management. Presentation and analysis of the project management processes groups (classification – dependencies – description – inputs and outputs). Presentation and analysis of the project management processes (description – inputs and outputs). Presentation and analysis of the techniques and tools used for the implementation of the project management processes. Introduction to the project management knowledge areas: Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Quality Management, Project Risk Management, Project Human Resource Management, Project Procurement Management, and Project Communications Management. Introduction to the knowledge areas of Leadership and Strategy. Presentation of software tools for project management. An introduction to major project management software packages. Certification for project management competences: Certification bodies, methodology, processes and content.
Keywords
Construction Projects Management, PM Body of Knowledge
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Full exploitation of the e-learning educational platform, which is a web-based course management system.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures1204.3
Project
Exams
Total1204.3
Student Assessment
Description
Through written exams
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Δημητριάδης, Α. (2009) ‘Διοίκηση - Διαχείριση Έργου’ , Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Μον. ΕΠΕ, Αθήνα. 2. Shtub,Avraham, Bard, Jonathan F. and Globerson, Shlomo (2008)‘Διαχείριση Έργων (Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική)’, 2ηέκδοση, Επίκεντρο, Αθήνα.
Additional bibliography for study
1. Πολύζος, Σεραφείμ (2004) ‘Διοίκηση και Διαχείριση Έργων –Μέθοδοι και Τεχνικές', Τόμος 1, Κριτική, Αθήνα. 2. Burke, Rory (2002) ‘Διαχείριση Έργου Project Management –Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου', Κριτική, Αθήνα.
Last Update
09-02-2016