SPECIAL TOPICS OF MODERN GREEK THEATER

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Θίασοι και ηθοποιοί στην Ελλάδα στον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. / SPECIAL TOPICS OF MODERN GREEK THEATER
CodeΣΤ0601
FacultyFine Arts
SchoolDrama
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorAndreas-Zoilos Dimitriadis
CommonYes
StatusActive
Course ID120000550

Programme of Study: PPS Tmīmatos THeátrou (2019-sīmera)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS

Programme of Study: PPS Tmīmatos THeátrou (2015-2018)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses belonging to the selected specialization324.5

Class Information
Academic Year2016 – 2017
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600097965
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
An outline of the development of Greek drama and theatre (1840-1910). Students are expected to understand and comment on the conditions that led to the emergence of a national theatre and the establishment of a professional stage in the modern Greek State.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Aν outline of Modern Greek theatre developments with special emphasis on matters concerning the emergence of professional theatre, the organization of troupes, acting styles and the working conditions of the actors.
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment622.5
Exams20.50.8
Total121.54.9
Student Assessment
Description
1. Writing skills (10%) 2. Understanding and formulation of concepts (50%) 3. Critical ability (30%) 4. Synthesize information and new knowledge creation (10%)
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Κείμενα Δημήτρης Σπάθης, «Tο θέατρο (1770-1922)», στο: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (1770-2000), 10 τμ., Ελληνικά Γράμματα, Aθήνα 2003 (Φωτοτυπία στη Βιβλιοθήκη). II. Συγγράμματα Βασιλείου Αρετή, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004. Γλυτζουρής Αντώνης, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα. Η ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001. Σειραγάκης Μανώλης, Το ελαφρό μουσικό θέατρο στη μεσοπολεμική Αθήνα, 2 τμ., Καστανιώτης, Αθήνα 2009. Χατζηπανταζής Θόδωρος, Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως. Το χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελματικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ως τη Μικρασιατική Καταστροφή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002. Δημητριάδης Αντρέας, Σαιξπηριστής, άρα περιττός. Ο ηθοποιός Νικόλαος Λεκατσάς και ο δύσβατος δρόμος της θεατρικής ανανέωσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006. Χατζηπανταζής Θόδωρος, Διάγραμμα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου. Ιστορία του θεάτρου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014.
Additional bibliography for study
Βαφειάδη Έφη και Νικηφόρος Παπανδρέου (επιμ.), Ζητήματα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου. Μελέτες αφιερωμένες στον Δημήτρη Σπάθη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007. Βιβιλάκης Ιωσήφ (επιμ.), Το Ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα. Πρακτικά Αʹ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Αθήνα 17-20 Δεκεμβρίου 1998, Ergo, Αθήνα 2002. Γεωργακάκη Κωνστάντζα (επιμ.), Σχέσεις του Νεοελληνικού θεάτρου με το Ευρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραματουργίας από την Αναγέννηση ως σήμερα. Πρακτικά Βʹ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Αθήνα 8-21 Απριλίου 2002, Ergo, Αθήνα 2004. Γλυτζουρής Αντώνης και Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο. Από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή. Πρακτικά του Γʹ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Ρέθυμνο 23-26 Οκτωβρίου 2008, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010. Έξαρχος Θόδωρος, Έλληνες ηθοποιοί. «Αναζητώντας τις ρίζες», Δωδώνη, Αθήνα 1995. Λάσκαρης Νικόλαος, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, 2 τμ., Μ. Βασιλείου, Αθήνα 1938/1939. Μπακουνάκης Νίκος, Το φάντασμα της Νόρμα. Η υποδοχή του μελοδράματος στον ελληνικό χώρο τον 19ο αιώνα: Ερμούπολη - Πάτρα, Καστανιώτης, Αθήνα 1991. Παπανδρέου Νικηφόρος, Ο Ίψεν στην Ελλάδα. Από την πρώτη γνωριμία στην καθιέρωση 1890-1910, Κέδρος, Αθήνα 1983. Πετράκου Κυριακή, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί (1870-1925), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999. Πολίτης Αλέξης, Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, Αθήνα 1993. Πούχνερ Βάλτερ, Ο Παλαμάς και το θέατρο, Καστανιώτης, Αθήνα 1995. ———, Κείμενα και αντικείμενα. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα, Καστανιώτης, Αθήνα 1997. ———, Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ως δραματογράφος. Ο αισθησιασμός στο νεοελληνικό θέατρο των αρχών του αιώνα μας, Καστανιώτης, Αθήνα 1997. ———, Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας, 3 τμ., Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2006. Σαρροπούλου Κατερίνα (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η εποχή του. 130 χρόνια από τη γέννησή του. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα 1 Μαρτίου 1997, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αστική Εταιρεία Θεάτρου και Μιμικής «Αιωρία», Αθήνα 1999. Σιδέρης Γιάννης, Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνική σκηνή 1817-1972, Ίκαρος, Αθήνα 1976. ———, Ιστορία του νέου ελληνικού θεάτρου: 1794-1944, 2 τμ., Καστανιώτης, Αθήνα 1990/2000 [1951]. Σπάθης Δημήτρης, Ο διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο. Επτά μελέτες, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1986. Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσοθέμις, Το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα, 2 τμ., Νέος κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα 1994/1996. Ταμπάκη Άννα, Η νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (18ος-19ος αι.). Μία συγκριτική προσέγγιση, Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1993. Φεσσά-Εμμανουήλ Ελένη, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου: 1720-1040, 2 τμ., Αθήνα 1994. Χατζηπανταζής Θόδωρος και Λίλα Μαράκα, Η Αθηναϊκή Επιθεώρηση, 3 τμ., Ερμής, Αθήνα 1977. Χατζηπανταζής Θόδωρος, Το Kωμειδύλλιο, 2 τμ., Ερμής, Αθήνα 1981. ———, Η ελληνική κωμωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2004. ———, Το ελληνικό ιστορικό δράμα από το 19ο στον 20ό αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006. Για τη Μαρίκα Κοτοπούλη και το θέατρο στην Ερμούπολη: πρακτικά συμποσίου, Ερμούπολη Σύρου – Αύγουστος 1994, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1996.
Last Update
16-06-2017