Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Cosmic Radiation

Course Information
TitleΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ / Cosmic Radiation
CodeΠΣΕ203
FacultySciences
SchoolPhysics
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorAnastasios Liolios
CommonNo
StatusActive
Course ID40003048

Programme of Study: UPS of School of Physics (2012-today)

Registered students: 58
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreGeneral Electives844

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600100265
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Students are introduced to the new field of "AstroParticle Physics". They are informed for the big world effort, theoretical and experimental, to understand what we see through the new "window" for observing the cosmos.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
Course Content (Syllabus)
Discovery of cosmic rays (CR). Effect of the geomagnetic field and of solar wind on CR. Passing radiation through matter. Cherenkov radiation. Primary and secondary CR. Extensive Atmospheric Showers. CR propagation in the Galaxy. Cosmic clocks. Origin and acceleration of CR. Ultra high energy CR and GZK-cutoff. Gamma Ray Bursts. Dark Matter and methods for its detection.
Keywords
cosmic rays, cosmic radiation, Extensive Atmospheric Showers, Cherenkov radiation, propagation, acceleration, cosmic clock, Ultra high energy, GZK-cutoff, Dark Matter
Educational Material Types
 • Video lectures
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Lectures and presentations. Study of papers, preparation of projects.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures1173.9
Exams30.1
Total1204
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ", Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Εκδ. COPYCITY "ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ", ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ, Εκδ. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
Additional bibliography for study
“Astroparticle Physics”, Claus Grupen, Springer, 2005 “A thin cosmic rain”, Michael W. Friedlander, Harvard University Press, 2000 “Particle Astrophysics”, Donald H. Perkins, Oxford University Press, 2003
Last Update
10-06-2016