History of religions themes A

Course Information
TitleΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Α΄. / History of religions themes A
CodeΘΡ13
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorApostolos Kralidis
CommonYes
StatusActive
Course ID60005048

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600101005
Course Type 2016-2020
 • General Knowledge
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Postgr. Students are expected that during the course will • learn about the most important religions and cults of the world, their content and teachings and understand the theoretical pillars of History of Religion as a branch of Religious Studies. • Relate theory with practice in the interpretation of religious tradition of each nation as a cultural phenomenon. • become familiar with the organization and presentation of ranking methods and separation of religions. • learn several ways of collecting data for understanding the religious phenomenon in local communities. • practice in analyzing and interpreting qualitative data about religions.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course includes a) systematic presentation of all scientific and methodological aspects of the Ηistory of Religions b) practical training and homework of students. 1. Introduction. The History of Religions as a branch of Religious Studies. Methodology and current research trends. 2. The religions of Eastern Mediterranean I: Ancient Greek religion. The scientific study of religion. 3. The religions of the Eastern Mediterranean I: Roman religion. Religions of Syria and Palestine. Egyptian religion. Middle-Semester homeworks. 4. The religions of the peoples of Mesopotamia. Technical instructions for the synthesis of the homework. 5. Indian religions: Pre-Vedic, Vedic religion. Early Hinduism. Visnouism, Sivaism, Saktism. Modern Hinduism. Yoga. Jainism. 6. Buddhism. Thibetan Buddhism. Presentation of progress with parallel commentary and observations. 7. Chinese religions. Confucianism. Taoism. Chinese Buddhism. Japanese religions, Shinto. Japanese Buddhism. Semester' homeworks. Coordination and guidance. 8. Islam I: Muhammad the founder and prophet. The period of the conquests. The Koran. Sunni and Shia Islam. 9. Islam II: Quranic theology and teaching. Theocracy. Sharia. Jihad. Sufis. Contemporary situation. Clarifications concerning the main homework of the semester. 10. Interfaith Dialogue: Historical overview. Contemporary dialogue among religions. 11. New Religions. Origins, evolution, modern situation. 12. Witchcraft - Satanism, Physical worship. Deposit semester's homeworks. 13. Conclusions. Presentation of semester's homeworks. Discussion, Comments.
Keywords
History or Religions, ancient greek religion, roman religion, egyptian religion, Iranian religions, Zoroastrianism, Hinduism, Yoga, Jainism, Budhism, Thibetan Budhism, Confucianism, Taoism, Sinto, Islam, Jihad, Coran, Sharia, Interreligious dialogue, Christian-Jewish dialogue, Christian-Muslim dialogue
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
The use of ICT are made in the auditorium at the time of teaching with use of the computer (viewing text, audio, moving images) in PowerPoint environment and also with a parallel use of multimedia via links (links) from the Internet. All necessary infrastructure is provided by the University and there are relevant multimedia equipment in each classroom. It also possible to access databases and data banks via digital library and all the active digital subscriptions of AUTH. Finally, students can communicate, seek information and hand over their homework through electronic mail (e-mail).
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Seminars
Reading Assigment
Field trips and participation in conferences / seminars / activities
Written assigments
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Eliade, M., Λεξικό των θρησκειών, Culianu, I.P., Wiesner, H.S., Χατζηνικολής, 1999. Eliade, M., Πραγματεία πάνω στην ιστορία των Θρησκειών, Εκδόσεις Ι. Χατζηνικολή, Αθήνα 1999. Gaarder, J., Το βιβλίο των θρησκειών, Hellern, V., Notaker, Η., Μεταίχμιο, Αθήνα 2011. Glasenapp, Helmuth von, Παγκόσμιος ιστορία των θρησκειών, Βιβλιοαθηναϊκή, χ.χ. Godwin, J., Χιωτέλλης, Π., Μυστηριακές θρησκείες του αρχαίου κόσμου, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1984. Leroi-Gourhan, A., Οι θρησκείες της προϊστορίας, Καρδαμίτσας, Αθήνα 1994. Levenson, C.B., Ο Βουδισμός, [Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη], Αθήνα 2007 McAfee, W., Τα πέντε μεγάλα ζωντανά θρησκεύματα, "Αρτος Ζωής", Αθήνα 1997. Poupard, P., Οι θρησκείες, Δαίδαλος, Αθήνα 2003. Ross, Floyd Hiatt., Hills, Tynette Wilson, Οι μεγάλες θρησκείες του κόσμου, Αγκυρα, Αθήνα 1973. Schure, E., Oι μεγάλοι μύσται : συμβολή εις την μυστικήν ιστορίαν των θρησκειών, Ελευθερουδάκης, Αθήναι <1929> Smith, H., Οι θρησκείες του κόσμου : μια περιήγηση στις θρησκευτικές παραδόσεις, Γκοβόστης, Αθήνα 1995. Vallet, O., Οι θρησκείες : μια ανάπτυξη για κατανόηση, μια μελέτη για στοχασμό, Εκδόσεις Π. Τρωγλός-Ε. Κωσταράκη, Αθήνα 1996. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπ. Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Θέματα ιστορίας των θρησκευμάτων, "Πορευθέντες", Αθήνα 2000. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπ. Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ιχνη απο την αναζήτηση του υπερβατικού: συλλογή θρησκειολογικών μελετημάτων θρησκεία, Ινδουϊσμός, Βουδισμός, Ισλάμ, Αφρικανικά Θρησκεύματα, Μυστικισμός κ.α., Ακρίτας, Αθήνα 2004. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπ. Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ισλάμ: θρησκειολογική επισκόπησις, Ακρίτας, Αθήνα 2006. Ζιάκας, Γ.Δ., Θρησκεία και πολιτισμός των προιστορικών κοινωνιών και των αρχαίων λαών, εκδόσεις Κ. Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2003. Ζιάκας, Γ.Δ., Θρησκείες και πολιτισμοί της Ασίας : Ινδοϊσμός - Ταοϊσμός - Κομφουκισμός - Βουδισμός, Θιβέτ και Ιαπωνία, Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2008. Ζιάκας, Γ.Δ., Ιστορία των θρησκευμάτων, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2000. Ζιάκας, Γ.Δ., Οι θρησκείες του Θιβέτ και ο Δαλάϊ Λάμα : αρχέγονη Θρησκεία, Μπόν και Θιβετικός Βουδισμός, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1996. Ζούμας, Ε.Δ., Σχεδίασμα παράλληλης βιβλικής και κορανικής ανθρωπολογίας, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1993. Καριώτογλου, Α.Σ., Το ισλάμ στην Ινδία: η θρησκεία των Σικχ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995. Μητκίδης, Π., Θρησκείες της Ανατολής, Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2005. Μπέγζος, Μ.Π., Θρησκειολογικό λεξικό, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000. Παπαλεξανδρόπουλος, Σ., Δοκίμια ιστορίας των θρησκειών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1994. Παπαλεξανδρόπουλος, Σ., Ανατολικές Θρησκείες, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013. Σιμόπουλος, Κ., Μυθοπλαστία: όλες οι θρησκείες της οικουμένης, Στάχυ, Αθήνα 2003. Φιλιππίδης, Λ.Ι., Η ιστορία των θρησκευμάτων καθ'εαυτήν και εν τη χριστιανική θεολογία, Τύποις "Πυρσού", Αθήναι 1938. Burke, T. P., The Major Religions; Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1996. Davies, P., The Mind of God; New York: Touchstone, 1992. de Vries, J., The Study of Religion; New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1967. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion; New York: Oxford University Press, 1965. Glynn, P., GOD: The Evidence; Rocklin, CA: Prima Publishing, ForumBooks, 1997. Hinnells, J R., A New Dictionary of Religions; Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1997. Hinnells, J. R., A New Handbook of Living Religions; Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1997. Hopfe, L. M., Religions of the World. 6th Ed.; New York: Macmillan College Publishing, 1994. Hoyle, F., The Origin of the Universe and the Origin of Religion; Wakefield, RI: Moyer Bell, 1993. Huchingson, J. E., Religion and the Natural Sciences; Fort Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers, 1993. Markham, I. S., Editor, A World Religions Reader; Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1996. Matthews, W., World Religions St. Paul, MN: West Publishing Company 1991. Otto, R., The Idea of the Holy; New York, NY: Oxford University Press, 1950. Pals, D. L, Seven Theories of Religion; New York: Oxford University Press, 1996. Russell, B., Religion and Science; London: Oxford University Press, 1961. Tremmel, W. C., Religion: What is it? 3rd ed; Fort Worth, TX: Harcourt, Brace College Publishers, 1997. Ward, K., Religion and Creation; Oxford: Claredon Press, 1996. Wilkinson, D., Our Universes; New York: Columbia University Press, 1991. Young, W. A, The World's Religions: Worldviews and Contemporary Issues; Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc., 1995. Zaehner, R.C., Editor, The Concise Encyclopedia of Living Faiths; Boston, MA: Beacon Press, 1959.
Last Update
19-03-2020