Christian topography - History of local Churches

Course Information
TitleΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. / Christian topography - History of local Churches
CodeΙΕ27
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorIoannis Bakas
CommonYes
StatusActive
Course ID60005083

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600101048
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
After successful completion of the course the students will be able to deepen in issues of ecclesiastical geography and local church history
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course deals with the research and study of basic points of ecclesiastical geography and local church history, of the Balkan and Anatolia mainly, and historical developments. The course aims to contribute to the examination of the historical and ecclesiastical character (physiognomy) of area. 1. Introduction to the Local History and the local church history and geography. 2. Sources of Christian geography and topography. 3. Christian and ecclesiastical cartography. 4. Configuring ecclesiastical jurisdictions and boundaries. 5. The jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate. 6. The episcopal history of the Ecumenical Patriarchate. 7. History of the local Churches I. 8. History of the local Churches II. 9. The missionary in the Black Sea area. 10. The missionary in Arabia and Asia. 11. The missionary in Africa. 12. The missionary in Europe. 13. The geography of monasticism.
Keywords
Patriarchate, Constantinople, Balkans, Asia Minor, Anatolia
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Courses take place using Powerpoint. The course is supported by the electronic platform eclass (http://eclass.auth.gr).
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures27
Seminars12
Reading Assigment100
Field trips and participation in conferences / seminars / activities26
Project15
Written assigments70
Total250
Student Assessment
Description
Scientific work and presentation in the classroom. The participation of students in class is counted positively.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεν παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο.
Additional bibliography for study
Προτείνεται κάθε φορά, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βιβλιογραφία σχετική με το γενικό αντικείμενο του μαθήματος και με το θέμα της εργασίας που έχουν αναλάβει. Γενική Βιβλιογραφία: 1.Βλάσιος Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. 1 και 2, Αθήνα 2002. 2.Μάξιμος μητρ. Σάρδεων, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, εκδ. Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1972. 3.G. Dagron, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας: Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της από το 330 ως το 451, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2000. 4.G. Ostrogorsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, εκδ. Σ. Δ. Βασιλόπουλος Σ. Δ., τ. 1-3, Αθήνα 2001. 5.C. Mango C., Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της νέας Ρώμης, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988. 6.Μιχάλης Κορδώσης, Το Βυζάντιο και ο δρόμος προς την Ανατολή, Αθήνα 2002. 7.Σοφία Πατούρα-Σπανού, Χριστιανισμός και Παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο. Από τη θεωρία στην Πράξη, εκδ. Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 2008. 8. Ιωάννης Μπάκας, Η οργάνωση διευρυμένης εκκλησιαστικής διοίκησης εκτός Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το πρώτο μισό του 5ου μ.Χ. αιώνα: Η Εκκλησία στη Σασσανιδική Περσία και οι σχέσεις της με τις "Δυτικές" εκκλησιαστικές διοικήσεις της Αντιόχειας και της Κωνσταντινούπολης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013. 9.Δέσποινα Ευγενίδου - Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος - Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ - Johannes Koder - Κωνσταντίνος Πιτσάκης - Gilbert Dagron - Αθανάσιος Μαρκόπουλος - Cyril Mango - Τίτος Παπαμαστοράκης - Paul Magdalino - Cecile Morrisson - Christian Hannick - Ελένη Παπασταύρου, Το Βυζάντιο ως οικουμένη, εκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2005. 10.Ευάγγελος Χρυσός, Η Εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστιανιανού κατά την έριν περί τα Τρία Κεφάλαια και την Ε΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, Θεσσαλονίκη 1969. 11.Τηλέμαχος Λουγγής, Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος. Κοινωνία, Πολιτική και Ιδεολογία τον 6ο μ.Χ. αιώνα, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη 2005. 12.Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Αντιοχείας, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. 13.Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. 14.Ιωάννης Μπάκας, Η ανύψωση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων σε υπερμητροπολιτική διοίκηση τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Οι προσκυνητές, οι μοναχοί, ο αρχιεπίσκοπος Ιουβενάλιος, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. 15.Jas’ Elsner and Ian Rutherford, Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity. Seeing the Gods, Oxford University Press 2005. 16.J.W. McCrindle (Translated from the Greek, and Edited with Notes and Introduction), Cosmas Indicopleustes: The Christian Topography of Cosmas, an Egyptian Monk, ed Cambridge University Press, New York 2010. 17. Birgitta Elweskiöld, John Philoponus against Cosmas Indicopleustes. A Christian Controversy on the Structure of the World in Sixth-Century Alexandria, Lund University, Lund 2005. 18.Χατζητρύφωνος Ε.(επιμ.), Δρόμοι της πίστης στη Μεσαιωνική Μεσόγειο, Ιστορία, μνημεία, άνθρωποι, προσκυνηματικές προοπτικές, Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 2008.
Last Update
02-11-2015