Christian geopolitics in the Eastern Mediterranean

Course Information
TitleΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. / Christian geopolitics in the Eastern Mediterranean
CodeΙΕ36
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorIoannis Bakas
CommonYes
StatusActive
Course ID60005106

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600101053
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
After successful completion of the course the students will be able to understand the historical and political factors that had an impact on history of the Christian Churches of the Middle East until today.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Christianity in the Middle East is an important connecting link which connects the populations of these areas with a common past until today. The concept of national geographic determination, in the above geographic area may not make sense without the permanent reference to the cultural and religious factor. The terms "geopolitics" and "Christianity" co-exist and cooperate within the historicity of cultures, especially in our time. 1. Geographical and demographic environment of the Middle East. 2. The religious geography on the Middle East. 3. The ecclesiastical geography of the Middle East until the Arab conquest. 4. The ecclesiastical geography of the Middle East after the Arab conquest. 5. The impact of the action of the Latin Church in the above area on the organisation of the local Christian churches. 6. The geopolitical crossroad. 7. The Orthodox Church in the region and its participation in the historical and political developments. 8. Issues of local Churches Ι (Alexandria). 9. Issues of local Churches IΙ (Cyprus). 10. Issues of local Churches IΙΙ (Syria-Iraq). 11. Palestinian and Antiochian Issue. 12. The Christian churches of the Middle East in the modern geopolitical developments I. 13. The Christian churches of the Middle East in the modern geopolitical developments IΙ.
Keywords
Antioch, Alexandria, Cyprus, Syria, Syrojacobites, Maronites, Assyrians
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Courses take place using Powerpoint. The course is supported by the electronic platform eclass (http://eclass.auth.gr).
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures30
Seminars9
Reading Assigment100
Field trips and participation in conferences / seminars / activities26
Project15
Written assigments70
Total250
Student Assessment
Description
Scientific work and presentation in the classroom. The participation of students in class is counted positively.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεν παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο.
Additional bibliography for study
Προτείνεται κάθε φορά, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βιβλιογραφία σχετική με το γενικό αντικείμενο του μαθήματος και με το θέμα της εργασίας που έχουν αναλάβει. Γενική Βιβλιογραφία: 1.Βλάσιος Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. 1 και 2, Αθήνα 2002. 2.Μάξιμος μητρ. Σάρδεων, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, εκδ. Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1972. 3.G. Dagron, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας: Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της από το 330 ως το 451, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2000. 4.G. Ostrogorsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, εκδ. Σ. Δ. Βασιλόπουλος Σ. Δ., τ. 1-3, Αθήνα 2001. 5.C. Mango C., Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της νέας Ρώμης, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988. 6.Μιχάλης Κορδώσης, Το Βυζάντιο και ο δρόμος προς την Ανατολή, Αθήνα 2002. 7.Σοφία Πατούρα-Σπανού, Χριστιανισμός και Παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο. Από τη θεωρία στην Πράξη, εκδ. Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 2008. 8. Ιωάννης Μπάκας, Η οργάνωση διευρυμένης εκκλησιαστικής διοίκησης εκτός Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το πρώτο μισό του 5ου μ.Χ. αιώνα: Η Εκκλησία στη Σασσανιδική Περσία και οι σχέσεις της με τις "Δυτικές" εκκλησιαστικές διοικήσεις της Αντιόχειας και της Κωνσταντινούπολης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013. 9.Δέσποινα Ευγενίδου - Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος - Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ - Johannes Koder - Κωνσταντίνος Πιτσάκης - Gilbert Dagron - Αθανάσιος Μαρκόπουλος - Cyril Mango - Τίτος Παπαμαστοράκης - Paul Magdalino - Cecile Morrisson - Christian Hannick - Ελένη Παπασταύρου, Το Βυζάντιο ως οικουμένη, εκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2005. 10.Ευάγγελος Χρυσός, Η Εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστιανιανού κατά την έριν περί τα Τρία Κεφάλαια και την Ε΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, Θεσσαλονίκη 1969. 11.Τηλέμαχος Λουγγής, Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος. Κοινωνία, Πολιτική και Ιδεολογία τον 6ο μ.Χ. αιώνα, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη 2005. 12.Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Αντιοχείας, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. 13.Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. 14.Ιωάννης Μπάκας, Η ανύψωση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων σε υπερμητροπολιτική διοίκηση τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Οι προσκυνητές, οι μοναχοί, ο αρχιεπίσκοπος Ιουβενάλιος, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. 15.Jas’ Elsner and Ian Rutherford, Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity. Seeing the Gods, Oxford University Press 2005. 16. Birgitta Elweskiöld, John Philoponus against Cosmas Indicopleustes. A Christian Controversy on the Structure of the World in Sixth-Century Alexandria, Lund University, Lund 2005. 17.Χατζητρύφωνος Ε.(επιμ.), Δρόμοι της πίστης στη Μεσαιωνική Μεσόγειο, Ιστορία, μνημεία, άνθρωποι, προσκυνηματικές προοπτικές, Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 2008.
Last Update
02-11-2015