SPECIAL TOPICS OLYMPICS GAMES-ECOLOGY

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / SPECIAL TOPICS OLYMPICS GAMES-ECOLOGY
CodeΕΠ0192
FacultyPhysical Education and Sport Science
SchoolPhysical Education and Sports Sciences (Thessaloniki)
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorAthanasios Anastasiou
CommonNo
StatusActive
Course ID400000602

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600106699
Course Type 2016-2020
 • Skills Development
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
To contribute to the cultivation of Olympic and Ecological Education. Be viewed and recognized as bright examples of several Olympic champions, who were both in the sports struggle and the struggle of life have shown fortitude, strength and racing in General courtesy blameless behavior. To become known by the various actors involved in the Olympic movement and the values shown by them.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
1. definition, content, purpose of Olympic and Ecological Education-Education-. 2. Olympic and sports education as a means of cultivating ecological consciousness. 3. analysis of slogans of Olympic education. 4. Volunteering, Olympism and Olympic movement. 5. the emergence of the ancient "kagathoy" good citizen in Gymnasiums and Arenas. 6. the modesty and kindness (aidws) of ancient athletes. Teaching-bright examples of athletes. Views of intellectuals-philosophers for sport. 7. the International Olympic Committee, national Olympic committees International Olympic Academy, national Olympic Academies: Aims, responsibilities. 8. International Committee Commission, Winter Olympics, Special Olympics, Youth Olympic Games. 9. Olympic emblems: Olympic flag, Olympic torch, Olympic torch relay, Olympic anthem, Oath the athletes, Judges, opening and closing Ceremony of the Olympic Games. 10. summary report on assertion and assumption of the Olympics ...
Keywords
Olympic education, Ecology, Volunteering, bright examples, Olympic institutions, Olympic emblems.
Educational Material Types
 • Notes
 • Video lectures
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Reading Assigment
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Βραχνιάς Κ., Ανθίσματα, Βόλος 2010. 2. Γιάκης Χ., Ο Ολυμπισμός και οι παιδαγωγικές του δια-στάσεις, Ιωάννινα 1984. 3. Γιαννάκης Θ., «Ευάγγελος Ζάππας-Αναβίωση των Ολυ-μπιακών Αγώνων», Άθλος και πολιτισμός, 2(2000)Αθήνα. 4. Γιαννάκης Θ., Η φυσική αγωγή από το 394 μ.Χ, Αθήνα 1981. 5. Γιάτσης Σ., Ιστορία της άθλησης και των αγώνων στον ελληνικό κόσμο κατά τους Ελληνορωμαϊκούς, τους Βυ-ζαντινούς και τους νεώτερους χρόνους, Θεσσαλονίκη 1992. 6. Γκιόσιος Ι., Ολυμπιακή και Αθλητική Παιδεία, εκδ. Προπομπός, Αθήνα 2000. 7. Γογάκη Κ., Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον αθλητισμό, Αθήνα 2003. 8. Δελώνης Αν., Ταξίδι στη δόξα. Ολυμπιονίκης Κ. Τσι-κλητήρας, εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2002. 9. Δεσποτόπουλος Κ., «Ολυμπιακοί Αγώνες και Ιδεολογία του Αθλητισμού στην Αρχαία Ελλάδα». Εφημερίδα, «Το Βήμα» 21-8-1994-και 26-7-1994 10. Εγκυκλοπαίδεια, «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα» τομ. 31, σ. 36, 37. 23. Καϊμακάμης Β., «Η στάση της ελληνικής Εκκλησίας και του κλήρου απέναντι στο λαϊκό αθλητισμό πριν και μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους», Γρηγό-ριος ο Παλαμάς 826(2009)13-30. 24. Kαϊμακάμης Β., «Ο Άγιος Νεκτάριος ως εκφραστής της φυσικής αγωγής και του αθλητικού ιδεώδους», Γρηγό-ριος ο Παλαμάς, 532(2010)13-31.. 25. Καϊμακάμης Β. «Θέσεις-απόψεις του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Προ-σφορά του Ιεράρχη στον αθλητισμό και τη φυσική αγω-γή της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής», Γρηγό-ριος ο Παλαμάς 90, 815 (2007)403-415. 26. Καϊμακάμης Β. «Προσφορά του Χρυσοστόμου Σμύρνης στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό της Σμύρνης», Ηπει-ρωτικό Ημερολόγιο, ΚΣΤ(2007)209-224. 27. Καϊμακάμης Β., Ενόργανη Γυμναστική Η’, Θεσσαλονίκη 2003. 28. Καϊμακάμης Β., «Η Ενόργανη γυμναστική στις Ζάππειες Ολυμπιάδες», Ενόργανη γυμναστική, 6(1998)4-6. 29. Καϊμακάμης Β., «Η Ενόργανη γυμναστική στον αθλητισμό στην παιδεία και στην κοινωνία του νεοελληνικού κράτους», Ελληνικόν Αύριον, 3(1999)19-21. 30. Καϊμακάμης Β., «Προσφορά των Βλαχόφωνων Ελλήνων στην αναβίωση και Οργάνωση των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώ-νων», Ελληνικόν Αύριον, 2(1998)18-20. 31. Καϊμακάμης Β., Η Ενόργανη Γυμναστική στους Ολυμπια-κούς Αγώνες του νεοελληνικού κράτους, Θεσσαλονίκη 2005. 32. Καϊμακάμης Β., Μεσολυμπιακοί Αγώνες 1906, Θεσσαλονί-κη 2003. 33. Καϊμακάμης Β., Περίεργα και όμως Ολυμπιακά, Θεσσαλο-νίκη 2008. 34. Καϊμακάμης Β., Προσφορά των Βλαχόφωνων Ελλήνων στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, εκδ. Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 2002. 35. Καντζίδης Δ., Ίων Ιωαννίδης και η συμβολή του στη μεταρρύθμιση της Φ.Α., Διδακτ. διατριβή ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, 2002. 36. Καρβέλας Φ., «Η γυμναστική άλλοτε και τώρα», Αναμνη-στική έκδοση; Ενώσεως Γυμναστών - Ι. Φωκιανός 1845-1896, 1(1926)56-67, Αθήνα. 37. Καρδάσης Β., «Η αναβίωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα του 1896», Πεμπτουσία 15(2008)18-29. 38. Καρδάσης Β., Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, 1896-1906. 39. Κοντογιώργης Α.Π., Οι Ολυμπιακοί αγώνες 1896-1988, εκδ. Σάλτος, Θεσσαλονίκη 1990. 40. Κουλούρη Χ., Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινω-νικότητας. Αθήνα 2002. 41. Κουλούρη Χ., Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ιστο-ρική έρευνα, στο: Αρχαία και Ιστορία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Αθήνα 2002. 42. Κουμπερτέν Π., «Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες, εν Αθή-ναις 1896», Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.χ. 1897, εκ-δ. Κ. Μπέκ, Αθήνα 1896. 43. Κρανιάς Ν., Ιστορία Σωματικής Αγωγής, 27,28, χτ., χχ. 44. Κυριακού Ζ., Ολυμπιακοί Αγώνες (γέννηση, αναβίωση, επιστροφή), εκδ. «Δίας», Αθήνα, 2003. 45. Κωνσταντάρας Δ., Κοντολέων Μ., Δόξα και δάκρυ, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1999. 46. Λινάρδος Π., «Ο αθλητικός Παπαδιαμάντης», Εφημ. «Το Βήμα», 7-5-2000, 29. 47. Λινάρδος Π., Από το όραμα στην πράξη. Δ. Βικέλας, Αθήνα 2002. 48. Λινάρδος Π., Πανελλήνιος Γ.Σ., 1891-1991, Αθήνα 1991. 49. Μανιτάκης Π., 100 χρόνια Ελληνικού αθλητισμού, Αθήνα 1962. 50. Μάστορα Ι., «Αθλητές που έδωσαν το παράδειγμα», Ο Σύλλογος το ζωντανό κύτταρο του αθλητισμού», Διε-θνές ίδρυμα Ολυμπιακής & Αθλητικής Παιδείας, (2004)43-46. 51. Μαυρολέοντας Ν., «Η συμμετοχή των γυναικών στους Ο-λυμπιακούς της αρχαιότητας», εφημ. «Εστία» 28-7, 9-8, 12-8, 2004. 52. Ματσαρίδης Α., Η εκμετάλλευση του αθλητισμού από τα απολυταρχικά καθεστώτα του μεσοπολέμου, μεταπτυχια-κή διατριβή, ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011. 53. Μεταλλινός Γ., Η ίδρυση της "Φιλεκπαιδευτικής Εται-ρίας" πρότυπο Ελληνοευρωπαϊκής σύνθεσης, Αθήνα 1996. 54. Μουρατίδης Ι., Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσο-φία. Θέματα φιλοσοφίας της φυσικής αγωγής & αθλητι-σμού, εκδ. Πλάτων, Θεσσαλονίκη 2007. 55. Μουρατίδης Ι., Εισαγωγή στην Ολυμπιακή παιδεία, εκδ. Πλάτων, Θεσσαλονίκη 2008. 56. Μουρατίδης Ι., Ιστορία φυσικής αγωγής και αθλητισμού του αρχαίου κόσμου, εκδ. Πλάτων, Θεσσαλονίκη 2008. 57. Μωραϊτης Κ., Σπύρος Λούης. Ένας θρύλος των Ολυμπια-κών, εκδ. Μπασδέκης, Αθήνα 1996. 58. Μωρράς Σ., «Επιστολές των Ολυμπιακών Αγώνων», in: Ανταποκρίσεις από την Ελλάδα (6η επιστολή) 1879-1897, εκδ. Ολκός, Αθήνα 1993.
Additional bibliography for study
1. Buschmann j., Die Olympische Spiele 1896 in Athen, Kassel 1996. 2. Decker W., 100 χρόνια Ολυμπιακοί αγώνες, Δήμος Θεσ-σαλονίκης 1997. 3. Decker W., Die Wiederbelebung der Olympischen Spie-le, Verl. Franz Philipp Rutzen, Mainz und Ruhpol-ding 2008. 4. Diem C., Ausgewählte Schriften - Reiseberichte ΠΙ, S. Augustin 1982. 5. Diem C., Ausgewählte Schriften zur Begründung von Sport und Sporterziehung, 85 (Band Ι), Verl. Η. Richarz S. Augustin. 6. Diem C., Die Olympischen Spiele 1912, Verl. Agon, Kassel 1990. 7. Diem C., Institut (Hg). Dokumente zur Frühgeschich-te der Olympischen Spiele. 8. Gebhardt W., «Der Internationale Kongress " Körper-liche Erziehung», Deutsche Turn-Zeitung, 46(1901)10, 178, Berlin. 9. Gebhardt W., «Die Beteίligung Deutschlands an den Olympischen Spielen zu Paris 1900», 40, IOC-Archiν. 10. Giet C., «Einiges von den Olympischen Spielen in: Athen ». Der Turner 13(1906 )243–245, Berlin. 11. Guts Muts J. Chr. Fr., Gymnastik fur die Jugend, Schnepfentahl 1793. 12. Grϋger M., Eifuhrung in die Geschichte der Leibes-erziehung und des Sports, Verl. K. Hofmann, Schorn-dorf 1993. 13. Hanson V. D./Heath j., Ποιος σκότωσε τον Όμηρο; (μετάφραση: Καρακατσάνη Ρ.), Εκδ. Κάκτος, 1999. 14. Hollmann W., Strüder H. K., Tagarakis C. V. M. Ge-hirn und körperliche Aktivität. Sportwissenschaft; 35(2005) 3-14. 15. Kahn C. H., Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόριοι, μετφ. Μ. Σταυρόπουλος, Αθήνα 2005. 16. Kaimakamis B. & c.t.r.: « The Gymnastic Competi-tion at the Mosolympic Games of Athens ( 1906 ) ». Studies in physical culture and Tourism. 8 (2001) Poznan. 17. Kaimakamis B. & c.t.r., «Gymnastics During the first Olympic Games of modern times (Athen 1896) ». Studies in physical Culture and Tourism, 9(2002), Poznan. 18. Kaimakamis B., & all., “The birth of the German gymnastics system and its introduction in the mod-ern- Greek nation», studies in Physical Culture & Turism, vol. XI 2 (2004) 43-51. 19. Kaimakamis B., Douka S., Kaimakamis D., Apparatus Gymnastics at the Olympic Games of Paris (1900), Annual of CESH. 20. Kaimakamis B., Mouratidis I., Deutsches Turnen und die Olympien des Evagelis Zappas. Stadion, XXIX(2OO)321-34,. 21. Kaimakamis B., Mouratidis Ι., «Deutsches Turnen und die Olympien des Evagelis Zappas». Stadion, XXIX(2003)21-34,. 22. Kluge V., 1896 Athen, Brandenburg 1996. 23. Kluge V., Albert Meyer war der Fotograf der ersten Olympischen Spielen (Athen 1896), Brandenburgisches Verl., 1996..
Last Update
04-07-2016