International Political Economy

Course Information
TitleΔιεθνής Πολιτική Οικονομία / International Political Economy
CodeΠΕ103
FacultyEconomic and Political Sciences
SchoolPolitical Sciences
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorGeorgios Dourakis
CommonYes
StatusActive
Course ID100001777

Programme of Study: PPS School of Political Sciences (2014-today)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
POLITIKĪ THEŌRIA KAI FILOSOFIAElective Courses1110
POLITIKĪ ANALYSĪElective Courses1110
POLITIKĪ ISTORIA KAI STRATĪGIKES SPOUDESElective Courses1110
DIAKYVERNĪSĪElective Courses1110

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600111889
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
None
Learning Outcomes
At the end of the semester, students will be able to comprehend, analyze, explain and assess: 1. The post-war dynamics of contemporary globalization. 2. The causes and stages of the global financial crisis of 2008. 3. The economic policies worldwide for addressing it. 4. The alternative economic policies that have been proposed. 5. The short term and long term consequences of the global economic crisis.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
This course explores the political and economic developments in the three pillars of modern globalization: international trade, foreign direct investment, cross-border capital flows. Particular emphasis is given to the causes that triggered the global credit crisis of 2008, and its subsequent transformations (Great Depression, financial crisis, currency war). It also analyzes alternative theoretical approaches to the interpretation of economic shocks and at the same time it assesses both the economic policies applied internationally (with the corresponding effects), and those proposed as alternatives. TOPICS OF LECTURES & SEMINARS 1. From Keynesian-type state intervention (1945-1980) to new economic liberalism (from 1980 to the present) 2. National Systems of Political Economy: EU, US, Japan, China 3. Globalizations (old and the new) 4. Globalization of free trade 5. Globalization of foreign direct investment 6. Financial Globalization 7. Alternative theories of economic crisis 8. The first systemic crisis of modern globalization (2008) 9. Causes of the global economic crisis of 2008 10. Stages of the global economic crisis of 2008 11. Neoliberal and Keynesian economic policies to address the global economic crisis 12. The present and the future of modern globalization
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
E-learning, powerpoint, e-mail
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures602.2
Seminars602.2
Reading Assigment351.3
Written assigments1204.4
Total27510
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Gilpin, R. (2002). Η Πρόκληση του Παγκόσμιου Καπιταλισμού: Η Παγκόσμια Οικονομία τον 21ο Αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα. ——— (2003). Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία: Η Διεθνής Οικονομική Τάξη. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα.
Additional bibliography for study
Albert, M. (1993). Καπιταλισμός εναντίον Καπιταλισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Γαλαίος. Askenazy, P. & Cohen, D. (2010). Οικονομική Κρίση: Αίτια και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις. Βαρουφάκης, Γ. (2012). Παγκόσμιος Μινώταυρος: Οι Πραγματικές Αιτίες της Κρίσης. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. Beck, U. (2000). Τι Είναι Παγκοσμιοποίηση; Λανθασμένες Αντιλήψεις και Απαντήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Βεργόπουλος, Κ. (1999). Παγκοσμιοποίηση: Η Μεγάλη Χίμαιρα. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. Chang, H-J. (2002). Globalization, Economic Development and the Role of the State. London: Zed Books. Cornwall, J. & Cornwall, W. (2001). Capitalist Development in the Twentieth Century: An Evolutionary – Keynesian Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Dore, R. (2000). Stock Market Capitalism – Welfare Capitalism: Japan and Germany versus the Anglo-Saxons. Oxford: Oxford University Press. Δουράκης, Γ. (2010). «Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και Οικονομικές Πολιτικές: Επιστροφή του John Maynard Keynes;». Στο Global Crisis and Economic Policy, Proceedings of the 11th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΑΤΕΙ, 2011. ——— (2011). «Από την Πιστωτική Κρίση των Τραπεζών στη Δημοσιονομική Κρίση των Κρατών», στο: Bitzenis, A. et al. (eds.) (2012). Proceedings of the International Conference on International Business (ICIB), Thessaloniki, 19-21 May 2011. Εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης, σσ. 164-178. http://www.icib.eu/files/Download/icib2011pdf.pdf Dourakis, G. (2014). “Doomed to Failure: The EU's Role in the Greek Debt Crisis”. In The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey, edited by B. Temel. Lanham, MD: Lexington Books (2014). Δουράκης, Γ. & Γ. Χατζηκωνσταντίνου (2008). «Ο Αντιφιλελεύθερος και Αναχρονιστικός Χαρακτήρας του Νεοφιλελεύθερου Εκσυγχρονισμού: Μια Πολανιοκεϊνσιανή Ανάλυση». Στο Γ. Δουράκης et al. (2008). Εναλλακτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης. Eichengreen, B. (1998). Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. Princeton: Princeton University Press. Epstein, G. (ed.) (2005). Financialization and the World Economy. Northampton: Edward Elgar. Esping-Anderson, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press. Fisher, I. (1933). “Debt Deflation Theory of Economic Depressions”. Econometrica, 1 (4): 337- 57. Gray, J. (1999). Απατηλή Αυγή: Οι Αυταπάτες του Παγκόσμιου Καπιταλισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις. Greider, W. (1999). Ο Μανιακός Καπιταλισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Held, D. & McGrew, A. (2004). Παγκοσμιοποίηση / Αντι-Παγκοσμιοποίηση. Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον. Hirst, P. & Thompson, G. (2000). Η Παγκοσμιοποίηση σε Αμφισβήτηση: Η Διεθνής Οικονομία και οι Δυνατότητες Διακυβέρνησης. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Keynes, J. M. (1919). The Economic Consequences of the Peace. http://socserv2.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/keynes/pdf%26filename%3Dpeace3.pdf Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. http://innovbfa.viabloga.com/files/JM_Keynes___Livre___The_general_theory_of_employment_interest_and_money___1936.pdf Kindleberger, C. (1978). Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises. New York: Basic Books. Kirshner, J. (1999). “Keynes, Capital Mobility, and the Crisis of Embedded Liberalism”. Review of International Political Economy, 6 (3): 313-337. Κοτζιάς, Ν. (2003). Παγκοσμιοποίηση: Η Ιστορική Θέση, το Μέλλον και η Πολιτική Σημασία. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Krippner, G. (2005). “The Financialization of the American Economy”. Socio-Economic Review, 3: 173-208. Krugman, P. (2009). Η Κρίση του 2008 και η Επιστροφή των Οικονομικών της Ύφεσης. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. ——— (2012). Τέλος στην Ύφεση, Τώρα! Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις. Minsky, H. (1975). John Maynard Keynes. Columbia University Press. ——— (1982). Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance. New York: Sharpe. ——— (1986). Stabilizing an Unstable Economy. New Haven: Yale University Press. Palley, T. (2007). “Financialization: What It Is and Why It Matters”. The Levy Economics Institute, WP No 525. ——— (2011). “The Contradictions of Export-led Growth”. Levy Economics Institute of Bard College, Public Policy Briet, No 119. http://www.levyinstitute.org/pubs/ppb_119.pdf Polanyi-Levitt, K. (2006). “Keynes and Polanyi: The 1920s and the 1990s”. Review of International Political Economy, 13 (1): 152-177. Posner, R. (2009). “How I Became a Keynesian: Second Thoughts in the Middle of a Crisis”. The New Republic, September 23. http://www.tnr.com/article/how-i-became-keynesian# ——— (2009). A Failure of Capitalism: The Crisis of 2008 and the Descent into Depression. Cambridge: Harvard University Press. Rajan, R. (2010). Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy. Princeton: Princeton University Press. Ruggie, G. (1982). “ International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Post-War Economic Order”. International Organization, 36. ——— (2003). “Taking Embedded Liberalism Global: The Corporate Connection”, in: Held, D. & Koenig-Archibugi (eds.) (2003). Shiller, R. (2008). The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It. Princeton: Princeton University Press. ——— (2010). “What Would Roosevelt Do”. New York Times, July 31. http://thesmartmoney.wordpress.com/2010/08/01/what-would-roosevelt-do-by-robert-j-shiller-in-the-n-y-times-sunday-business-section/ Skidelsky, R. (1992). John Maynard Keynes: The Economist as Saviour. London: Macmillan. ——— (2012). Keynes: Επιστροφή στη Διδασκαλία του. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Turner, A. et al. (2010). The Future of Finance: The LSE Report. London: London School of Economics and Political Science. http://harr123et.files.wordpress.com/2010/07/futureoffinance5.pdf UNCTAD (2011). Trade and Development Report, 2011: Post-crisis Policy Challenges in the World Economy. Geneva: United Nations. http://www.unctad.org/en/docs/tdr2011_en.pdf Van Treeck, T. (2009). ‘The Political Economy Debate on ‘Financialization’: A Macroeconomic Perspective”. Review of International Political Economy, 16 (5): 907-944.
Last Update
20-03-2017