THEMES IN THE HISTORY OF ANATOLIA’S HELLENISM

Course Information
TitleΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ / THEMES IN THE HISTORY OF ANATOLIA’S HELLENISM
CodeΙΕΑ401
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID280004482

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600115121
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
There are no obligatory courses. However, it is recommended that the so called course be chosen by students who have completed the second year of study (after the fourth semester of study).
Learning Outcomes
The students are invited to learn about the modern history of the Hellenism of Pontus, to familiarise themselves with the relevant bibliography and maps of the period.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Generate new research ideas
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Issues in the History of the Hellenism in Anatolia Period of Reforms (Tanzimat) and European economic penetration into Pontus (19th – beginning of the 20th cent.) The future and the fate of the Ottoman Empire were essentially determined in the 19th century, when the Great Powers imposed on the Sultan the implementation of an ambitious program of administrative reforms and groundbreaking changes (Tanzimat). Those reforms were favorable to the Christians of the Empire because, despite the reactions of the Muslim elite, conditions were created for their economic and social rise. The aim of the Course is to examine both the life of the Greeks of Pontus at that time in their various manifestations and the Great Powers’ penetration into Pontus as well. 1st week Introduction, Topics, Course Objectives. Information about the students’ duties, the course outline and the exams. Optional essay grading. Reference to the importance of the relative sources and the most significant Archives inland and abroad. Historical Approach. 2nd week The Ottoman Empire and the Capitulations. The Eastern Question 3rd week The Ottoman Reforms (Tanzimat) 4th week The Ecumenical Patriarchate and the Regulations. Metropolises in Pontus 5th week The relations of the Ottoman Empire with the tsarist Russia 6th week The French in Pontus 7th week The British economic dominance in Pontus 8th week The Italian presence in Pontus 9th week Germany and Ottoman Empire. Railroads and Mines 10th week Trade and cities (Education - Society) 11th week The Missionaries in Pontus 12th week The Armenians and other Ethnic Groups of Pontus 13th week The Young Turks Movement and the Greeks of Pontus. The consequences of the World War I on the Greeks. The attitude of the European Powers. Genocide - "Exodus" Overview of the course contents
Keywords
Pontus, Greeks of Pontus, Ottoman Empire, Black Sea, Consulates, Great Powers, Eastern Question
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
 • Multimedia
 • Book
 • VIsits to Archives, Libraries, Museums
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of PC for Teaching Use of communication technology (e-mail, website)
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures1173.9
Reading Assigment301
Field trips and participation in conferences / seminars / activities150.5
Written assigments150.5
Exams30.1
Total1806
Student Assessment
Description
The students are assessed by written exams: short and extensive answer questions, multiple choice, map exercises. The elaboration of an individual work is optional (e.g. presentation of a book related to the subject of the course) with the obligation to present it in the classroom and hand over a written form of their work.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
 • maps (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης, Το Ελντοράντο της Ανατολής. Η διείσδυση των ευρωπαϊκών εταιρειών στα μεταλλεία της Μικράς Ασίας (1861-1923), εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008
Additional bibliography for study
Άρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού – Ευρ. Γεωργανόπουλος – Κυρ. Χατζηκυριακίδης, Οι Έλληνες του Πόντου και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (1461-1923), Αρχείον Πόντου – Παράρτημα 36, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2015. Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης, «Η Οικονομία του βιλαετίου Τραπεζούντας μέσα από τις εμπορικές εκθέσεις του Βρετανού προξένου Alfred Biliotti (1873-1885)», Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών, University Studio Press, υπό έκδοση. Ι. Κ. Χασιώτης (επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, Θεσσαλονίκη 1997. Ευριπίδης Γεωργανόπουλος, Το Νεοτουρκικό Κίνημα και οι επιπτώσεις του στον Ελληνισμό του Πόντου 1908-1914, εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001. Ι. Κ. Χασιώτης, Οι ευρωπαϊκές Δυνάμεις και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος – αρχές 19ου αι.), Θεσσαλονίκη 1976 (Θεσσαλονίκη 2005, εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ). Α. Üner Turgay, “Ottoman British Trade through Southeastern Black Sea Ports during the Nineteenth Century”, στο Économie et Sociétés dans l’ Empire Ottoman (fin du XVIIIe-Début du XXe siècle), επιμ. Jean-Louis Bacqué Grammont – Paul Dumont, Centre National de la Recherche Scientifique, Παρίσι 1983, σ. 297-315. Charles Issawi, The Economic History of Turkey, 1800-1914, The University of Chicago Press, Σικάγο 1980. Musa Şaşmaz, Ingiliz Belgelerine Göre Trabzon Vilayeti Ticari Raporlarι, 1830-1914 (Trade Reports of the Trebizond Province on British Documents, 1830-1914), v. 1-3, Türk Tarih Kurumu, Άγκυρα 2014. Fuat Dundar, Ο Κώδικας της Σύγχρονης Τουρκίας. Η Μηχανική των Εθνοτήτων της «Ένωσης και Προόδου» (1913-1918), Ν. Ουζούνογλου κ.ά. (μτφρ.-επιμ.), Αθήνα 2014. Özgür Yιlmaz, “Victor Fontanier’nin Trabzon Konsolosluğu (1830-1832)”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) 35 (2014), 153-195. Johann Manzenreiter, Die Bagdadbahn, Studienverlag N. Brockmeyer, Μπόχουμ 1982. Jacques Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l' Empire ottoman, 1895-1914, Παρίσι 1977. Θεοδόσης Αρ. Κυριακίδης, Η θρησκευτική διείσδυση της Δύσης στην Ανατολή. Οι Ρωμαιοκαθολικές ιεραποστολές στον Πόντο, Θεσσαλονίκη 2018.
Last Update
22-02-2018