CRITICAL ANALYSIS OF THEATER PERFORMANCES I

Course Information
TitleΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι / CRITICAL ANALYSIS OF THEATER PERFORMANCES I
CodeΠΡ0101
FacultyFine Arts
SchoolDrama
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorZoi Ververopoulou
CommonNo
StatusActive
Course ID120000488

Programme of Study: PPS Tmīmatos THeátrou (2019-sīmera)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Dramatología-ParastasiologíaCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)635
YpokritikīElective Course belonging to the selected specialization (Elective Specialization Course)635
Skīnografía-EndymatologíaElective Course belonging to the selected specialization (Elective Specialization Course)635
SkīnothesíaElective Courses belonging to the selected specialization635

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600116065
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
1. Acknowledge the complex cultural function of theatre criticism. 2. Analyse and interpret the performance codes. 3. Develop a system of evaluation criteria for theatre performances. 4. Write theatre reviews based on solid and convincing arguments. 5. Gain contact with the contemporary stage (local and international). 6. Be able to work as arts journalists and theatre critics/reviewers for the Greek and/or international media. 7. Develop and improve their written expression skills.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Theatre criticism and theatre reviewing as opinion writing for the mass media. Definition, typology, structure, style and language of the critical text. From attending a play to commenting on the performance codes: Writing techniques, analysis,interpretation and value judgment. The critic/reviewer, the artist, the audience (spectator & reader). Theoretical issues: functions of theatre criticism, criteria, objectivity vs. subjectivity, changes and new perspectives.
Keywords
Criticism, Theatre, Theatre review, Opinion journalism, Performance, Value judgement, Reviewer, Critic, Criteria
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
 • Photocopies
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Internet (Media sites with cultural news and criticism/reviews, theater sites, on line reviews) Communication with the students via e-mail (information, bibliography)
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment32.51.3
Field trips and participation in conferences / seminars / activities60.2
Written assigments331.3
theatre attendance140.6
Total124.55.0
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative)
 • theatre reviews (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1.Ελένη Βαροπούλου, Το ζωντανό θέατρο, Αθήνα, Άγρα, 2002. 2.Γιώργος Πεφάνης, Σκηνές της θεωρίας, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση,2007.
Additional bibliography for study
1. Ελληνόγλωσση ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κατερίνα, «Η κριτική του δραματικού κειμένου και της θεατρικής πράξης», Τεχνών κρίσεις (επιμ. Κάτια Σαβράμη), Αθήνα, Dian, 2002, σσ. 81-96. ΒΑΡΒΕΡΗΣ Γιάννης, «Η εμβέλεια της θεατρικής κριτικής», Δημοσιογραφία και γλώσσα. Πρακτικά συνεδρίου (15-16 Απριλίου 2000), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, 2001, σσ. 259-263. ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζωή, «Η κριτική θεάτρου στον Τύπο», Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας. Το ελληνικό παράδειγμα (επιμ. Π. Πολίτης), Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη), 2008.σσ. 441-481. ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζωή,«Η ιδιοσυγκρασία της θεατρικής κριτικής: Ζεύξεις, τομές, μεταίχμια», περιοδικό Κ, τ. 19 (2009), 139-149. ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζωή,«Τέχνη και αρθρογραφία γνώμης:Η δημοσιογραφική ταυτότητα του θεατρικού κριτικού»,Ζητήματα επικοινωνίας, τ. 14-15 (2012), σσ. 73-87. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας & Θόδωρος ΚΡΗΤΙΚΟΣ, «Προβλήματα της κριτικής: θέατρο» (συνομιλία), Δελτίο 3α, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα, 1979, σσ. 7-23). ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ., «Τί, ίσως, είναι η κριτική», Η Κριτική στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη, 1981, σσ. 247-264. ΔΡΟΜΑΖΟΣ Στάθης, Προβλήματα θεατρικής κριτικής, Αθήνα, Κέδρος, 1981. ΕΣΣΛΙΝ Μάρτιν, Πέρα απ’ το παράλογο (μετάφρ. Φώντας Κονδύλης), Αθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 1989. ΛΙΓΝΑΔΗΣ Τάσος, Θεατρολογικά Ι & ΙΙ, Αθήνα, Μπούρος, 1990, 1992. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ Δ. Ν., «Η κρίση της κριτικής», Εντευκτήριο 54 (2001), σσ. 12-19. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Πλάτων, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα, Καστανιώτης, 2005, σσ. 263-269. ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Σάββας, «Οι τέχνες του θεάτρου και η τέχνη της κριτικής», Δια-κείμενα 3 (2001), σσ. 93-111. ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Σάββας, Θεατρική Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2006. ΣΑΜΑΡΑ Ζωή, Τα άδυτα του σημείου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2002. TODOROV Tzvetan, Κριτική της κριτικής, μτφρ. Γιάννης Κιουρτσάκης, Αθήνα, Πόλις, 1994. WILDE Oscar, «Ο κριτικός ως καλλιτέχνης», Στοχασμοί (μετάφρ. Γ. Κωνσταντίνου), Αθήνα, Γκοβόστης, 2003, σσ. 338-433. 2. Ξενόγλωσση BARNET Sylvan, Marcia STUBBS & Pat BELLANCA, The Practical Guide to Writing, New York, Longman, 1999. BOORSMA Miranda & Hans VAN MAANEN, «View and review in the Netherlands: The role of theatre critics in the construction of audience experience», International Journal of Cultural Policy, Vol. 9, no 3 (2003), σσ.319-335. BOURDIEU Pierre, La distinction, critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Μinuit, 1979. KALB Jonathan, «The Death (and Life) of American Theater Criticism», Theater, Vol. 33, no 1 (2003), σσ. 44-57. MARTIN-LAGARDETTE Jean-Luc, Le Guide de l’écriture journalistique, Paris, La Découverte, 2003. MEISTER Charles W., Dramatic Criticism. A History, North Carolina, McFarland & Company Inc. Publishers, 1985. LASSALLE Jacques, «Révérence parler. Lettre ouverte aux journalistes de théâtre», Un siècle de critique dramatique (dir. Chantal Meyer-Plantureux), Bruxelles, Complexe, 2003, σσ. 153-159. POIROT-DELPECH Bertrand (Entretien avec), Un siècle de critique dramatique (dir. Chantal Meyer-Plantureux), Bruxelles, Complexe, 2003, σσ. 161-177. PRÉDAL René, La Critique des spectacles, Paris, CFPJ, 1988. ROBERTS David, «‘As rude as you like –Honest’: Theatre criticism and the law», New Theatre Quarterly, Vol. 19, no 3 (2003), σσ. 265-277. WARDLE Irving, Theatre Criticism, London & New York, Routledge, 1994.
Last Update
15-04-2020