Narrative as a research method in the field of Education

Course Information
TitleΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / Narrative as a research method in the field of Education
CodeΠ1444
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID280009198

Programme of Study: UPS School of Philosophy and Education (2011-today)

Registered students: 22
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective CoursesWinter/Spring-6
PedagogicCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600119210
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
The seminar aims at familiarizing students with biography and auto-biography as research methods in approaching and analyzing texts. Through this familiarity they will be able to understand the processes by which individuals construct their subjectivity and try to acquire a voice and talk about their public and private lives. Autobiographical research, which is part of the qualitative methods, is an organized linguistic event through which people try to communicate their experiences, they want to remember maybe how something happened in their life, how they experienced something and how they came to point now to constitute their subjectivity. In this way, students realize that the goal is not to collect quantitative data through research, but to examine and interpret a subject's experiences in order to interpret the way or ways in which subjects form an image of the subject. themselves.
Learning Outcomes
This course seeks students and female students: To be familiar with the basic concepts of the course. To know the varied articulation of biographical and autobiographical textual production of Greek women and foreign women. To understand and apply the narrative as a research method. To recognize the different types of storytelling as a means of communication of the person who writes and as a researcher analyzing material and researcher. To be able to write a short essay through literature review.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
1. Introduction to the course, assignment, assignment writing, instructions 2. Introduction to qualitative research methods. Narrative science and its contribution to research 3. Narration as communication and narration as material. The biographical narrative and its analysis 4. Constructivism, autobiography: approaches 5. Processes of constructing subjectivity (games of self-knowledge). We make our family trees, presentation by students 6. From content analysis to speech analysis. From narrative analysis to narrative analysis 7. Subjectivity, presentation by students 8. Narration through letters and diaries (tasks) 9. The narration through autobiographical texts (works) 10. Narration through autobiographical texts, memories of kindergarten teachers (works) 11. Narration through literary texts with biographical content (works) 12. Narration through literary texts with autobiographical content (works) 13. Movie screening - discussion. Closing-Evaluation of the course.
Keywords
narrative analysis, biographic analysis, autobiography, subjectivity
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment210.8
Project301.2
Written assigments602.4
Total1506
Student Assessment
Description
The evaluation of students is based on: • active participation in the lessons and in a formative assessment that collects brief activities prepared by the students during each lesson-meeting. • oral presentation and analysis of an autobiographical text • written individual work on the text they had to present.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1η επιλογή Τσιώλης, Γιώργος (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική ανάλυση. Αθήνα: Κριτική. 2η επιλογή Παντούλη, Όλγα (2015). Αφηγήσεις ζωής Ελληνίδων επιστημόνων: η εξέλιξή τους στους τομείς της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. Θεσσαλονίκη: Ρώμη.
Additional bibliography for study
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη (2000). Η γραφή και η βάσανος: ζητήματα λογοτεχνικής αναπαράστασης. Αθήνα: Πατάκης. Βαρίκα, Ελένη (1988). «Το κενό στον καθρέφτη: βιογραφικές προσεγγίσεις στην ιστορία των γυναικών», Δίνη, 3, 64-71. Κακάμπουρα, Ρέα (2008). Αφηγήσεις ζωής: η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. Αθήνα: Ατραπός. Λυδάκη, Άννα (2001). Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Καστανιώτης. Ταμπούκου, Μαρία (1997). Χαρτογραφώντας τον εαυτό της: προσεγγίσεις της γυναικείας ύπαρξης στην εκπαίδευση μέσα από αυτοβιογραφικά κείμενα. Δίνη, 9, 51-74. Τσιώλης, Γιώργος (2006). Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις: Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα. Αθήνα: Κριτική. ξενόγλωσση Alheit, Peter & Bergamini, Stefania (1998). Βιογραφική έρευνα και έρευνα ιστοριών ζωής. Μια νέα ποιοτική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες: μια εισαγωγή. Στο Σκεύος Παπαϊωάννου, Peter Alheit & Henning Salling Olesen (επιμ.) Κοινωνικός μετασχηματισμός, εκπαίδευση και τοπική κοινωνία, (σ. 121-133). Ρέθυμνο/Ανώγεια: Έκδοση Πανεπιστήμιο Kρήτης. Andrews, Molly, Squire, Corinne & Tamboukou, Maria (eds.) Doing Narrative Research. London: Sage. Bezgorov, V. & Kosheleva, O. (2000). Η αυτοβιογραφική αφήγηση και ο ρόλος της στη μελέτη της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Θαλλώ, 11, 121-130. Brunner, Jerome (1987). Life as narrative, Social Research, 54(1), 11-32. Bruner, Jerome (1997). Πράξεις νοήματος (Ήβη Ρόκου & Γιώργος Καλομοίρης μτφρ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Bruner, Jerome (2004). Δημιουργώντας ιστορίες: νόμος, λογοτεχνία, ζωή. (Βασιλική Τσούρτου, Κατερίνα Πολυδάκη, Γιάννης Κουγιουμτζάκης μτφρ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Clandinin, Jean (ed.) (2007). Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology. London: Sage. Holstein, James, Gubrium, A., Jaber, F. (2000). The self we live by: narrative identity in a postmodern world. New York & Oxford: Oxford University Press. Koehl, Laura Ann (2005). Doing science: lessons learned from the oral histories of women scientists. University of Cincinnati. Passerini, Luisa (2000). Σπαράγματα του 20ού αιώνα: η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία (Ι. Πεντάζου μτφρ.). Αθήνα: Νεφέλη. Plummer, Ken (2000). Τεκμήρια ζωής: Εισαγωγή στα προβλήματα και τη βιβλιογραφία μιας ανθρωπολογικής μεθόδου (Χαρά Λιαναντωνάκη μτφρ.). Αθήνα: Gutenberg. Taylor, Stephanie (2005). Self-narration as rehearsal: a discursive approach to the narrative formation of identity, Narrative Inquiry, 15 (1), 45-50. Taylor, Stephanie (2006). Narrative as construction and discursive resource, Narrative Inquiry, 16(1), 94-102. Υποκειμενικότητα Henriques, J., Hollway, W., Urwin, C., Venn, C. & V. Walkerdine (eds) (1984). Changing the subject: Psychology, social regulation and subjectivity. London: Methuen.
Last Update
29-11-2020